CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Sê San 3A tham dự học tập nội dung cuốn sách của TBT Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

08/03/2023

Ngày 03/3/2023, Đảng uỷ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tham dự buổi học tập tại Đảng bộ Công ty lần này có đồng chí Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công ty.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư làm Trưởng ban.

Tại điểm cầu Sê San 3A, các đảng viên là Bí thư, ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Công ty đã nghiêm túc nghiên cứu, lắng nghe Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu về hoàn cảnh phát hành, những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi của cuốn sách.

Toàn cảnh Hội nghị

Nội dung chính của cuốn sách gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thái Học đã khái quát 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách. Trong đó, giá trị cốt lõi nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua Hội nghị này, Đảng uỷ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A sẽ tiếp tục triển khai thực hiện, chỉ đạo đến các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; đưa nội dung nghiên cứu, học tập, thực hiện theo cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A trong sạch, vững mạnh.

Cuốn sách trên tủ sách điện tử của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

 

Bài: Vũ Thị Yến, ảnh: Quách Lan Phượng