CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/07/2023

Ngày 12/7/2023, Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng viên Sê San 3A lắng nghe các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức vào tháng 6/2020. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa V, với tinh thần Tăng cường lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư; xây dựng Công ty là đơn vị sản xuất điện năng và cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, thí nghiệm với chi phí thấp trong khu vựcvà bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm. Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức, Đảng ủy Sê San 3A đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực. Các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, kế hoạch hằng năm cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh luôn được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường ngày càng hiệu quả, thực chất hơn. Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tốt quy chế làm việc; tập trung, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, giám sát toàn diện mọi hoạt động của Công ty. Các tổ chức đoàn thể làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về kết quả công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ Sê San 3A được Đảng ủy TCT Sông Đà đánh giá, xếp loại tiêu chuẩn Đảng bộ cơ sở hàng năm từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (giai đoạn 2020-2023);100% chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên so với kế hoạch nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty đề ra 85% và không có chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ; về đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm Đảng ủy cơ bản hoàn thành kế hoạch; các tổ chức đoàn thể được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Võ Anh Tuấn - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty tham luận công tác phát triển Đảng tại Hội nghị

Về kết quả sản xuất kinh doanh: Đảng ủy lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Sê San 3A đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện vượt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty: sản lượng điện sản xuất 1.482 triệu kWh đạt 107,0% kế hoạch; doanh thu 1.212,4 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 462 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch; nộp ngân sách 338,7 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch; tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông bình quân 44,7%/năm đạt 149% kế hoạch.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sê San 3A đã thảo luận đóng góp ý kiến trong công tác xây dựng Đảng và các giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng bộ Sê San 3A trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn đã đánh giá cao các thành quả mà Đảng bộ Sê San 3A đã đạt được trong những năm qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sê San 3A; gợi mở, định hướng, đồng thời giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Công ty trong thời gian tới.

Sau hội nghị, với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết; Đảng bộ Sê San 3A quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nửa cuối của nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 

Bài: Lê Gia Lộc Sơn, ảnh: Quách Lan Phượng