CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Đại hội Chi bộ trực thuộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2020

25/09/2017

Trong 02 ngày 16 và 17 tháng 9 năm 2017, các chi bộ 1, chi bộ 2 và chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần VI, nhiệm kỳ 2017-2020.

Đảng ủy Công ty phân công đồng chí Hồ Trung Đông - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ 1 và Chi bộ 2; đồng chí Nguyễn Tá Thực - Phó bí thư Đảng ủy Công ty dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ

Đại hội các các chi bộ diễn ra nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và đã bầu chi ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2020

       Một số hình ảnh trong đại hội:

Tác giả: Nguyễn Thành Công