CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Vận hành hệ thống điện tháng 2: Thủy điện đảm bảo cấp nước đổ ải đợt cuối cùng

Tin ngành điện
21/08/2017
Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), trong tháng này, thủy điện tiếp tục được khai thác theo kế hoạch điều tiết đảm bảo phục vụ cấp nước hạ du theo Quy trình liên hồ. Trong đó, khai thác cao các nhà máy thủy điện miền Bắc phục vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2016-2017 cho khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.

EPS NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Tin ngành điện
21/08/2017
Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3, gọi tắt là EPS là một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3, bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2016.