CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Họp HĐQT quý I/2022

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

EVNGENCO 3 kiểm tra công tác PCTT&TKCN tại Sê San 3A