CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Lọc dầu máy biến áp

Sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy thủy điện Đakđrinh năm 2021

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị nhà máy thủy điện Sông Giang 2

Thí nghiệm hệ thống điện tại nhà máy điện mặt trời Nhị Hà

Thí nghiệm, kiểm định, bảo dưỡng HT điện trạm biến áp Cảng hàng không Pleiku

Thí nghiệm điện tại nhà máy phong điện Phương Mai 3

Sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy thủy điện Đakđrinh năm 2020

Kiểm định thiết bị điện tại Nhà máy thủy điện Thác Mơ

Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện nhà máy điện mặt trời

Kiểm định thiết bị điện tại nhà máy Bá Thước 1&2

Trung tu bảo dưỡng định kỳ thủy điện Sông Ông

Hàn xử lý xâm thực bánh xe công tác và may ơ tuabin nhà máy thủy điện Đăk Srông 2A