CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Thông số kỹ thuật

08/08/2023

STT  Thông số  Đơn vị tính  Trị số 
01  Dung tích hửu ích  Triệu m³ 
02  Dung tích toàn bộ hồ chứa  Triệu m³  80,6 
03  Lưu lượng lũ thiết kế  14.676m³/s(P= 0,1%). 
04  Mực nước dâng bình thường  239 
05  Mực nước chết  238,5 
06  Số tổ máy  Tổ máy 
07  Công suất lắp máy: Nlm  MW  108 
07  Công suất bảo đảm: Nbđ Nlm  MW  26,3 
08  Sản lượng điện bình quân hàng năm: E Nlm  Triệu kWh  479,3 

Tin nổi bật