CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Hoàn thành đại tu các hệ thống thiết bị phụ (BOP) nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3

Hoạt động sxkd
18/10/2023

Ngày 11/10/2023, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành công tác đại tu các hệ thống thiết bị phụ (BOP) tổ máy S2 - Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng tiến độ trong 60 ngày. Ngày 16/10/2023, tổ máy S2 - nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 đã chạy xong thử nghiệm 72 giờ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Sê San 3A chủ động phòng chống thiên tai năm 2023

Hoạt động sxkd
18/07/2023
Để tăng cường tính chủ động, sẵn sàng trong công tác phòng, chống lụt bão, kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão, Công ty cổ phần đầu tư và phát triện điện Sê San 3A đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 tại nhà máy thủy điện Sê San 3A.

Đảm bảo an ninh, an toàn công trình đập, hồ chứa nước là ưu tiên cao nhất

Hoạt động sxkd
29/06/2023
Bảo đảm an ninh, an toàn công trình đập, hồ chứa nước là nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên cao nhất của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A trong công tác quản lý, khai thác, vận hành nhà máy thủy điện Sê San 3A. Công ty luôn có trách nhiệm khai thác công trình đập, hồ chứa nước bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả của công trình; tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa; đúng quy trình vận hành hồ chứa, tổ chức quan trắc đập; tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước; trang bị hệ thống giám sát; cảnh báo, bảo vệ, tổ chức diễn tập các tình huống, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du đập, hồ chứa nước theo các phương án được các cấp phê duyệt.

Nghĩ về an toàn - Làm việc an toàn - Sẽ an toàn

Hoạt động sxkd
28/06/2023
“Nghĩ về an toàn - Làm việc an toàn - Sẽ an toàn” là lời của giảng viên Lê Khánh Hùng đến từ Trung tâm II thuộc Cục An toàn lao động nhắc rất nhiều lần trong suốt khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2023 do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức cho người lao động thuộc nhóm 2 và 4 học tập.