CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A

Se San 3A Power Investment And Development Joint-Stock Company

Chương trình hiến máu nhân đạo “Kết nối trái tim - Kết nối sự sống”

30/08/2023

Hãy tham gia hiến máu theo sự kêu gọi của Ngân hàng máu, và theo sự chỉ dẫn của bác sĩ để đảm bảo sức khỏe của bản thân.

 Với tinh thần trách nhiệm, người lao động trong Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A luôn tham gia và hưởng ứng tích cực các phong trào hiến máu nhân đạo. Những năm qua, phong trào hiến máu nhân đạo đã trở thành một hoạt động định kỳ của Sê San 3A và thu hút đông đảo người lao động, người thân của người lao động cùng tham gia, số lượng đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước. Đây là một trong những phong trào lớn hiện nay của toàn xã hội, là một hoạt động đầy ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn.
Chương trình hiến máu nhân đạo nhằm lan tỏa để mọi người thấy được ý nghĩa cũng như hiểu đúng về việc hiến máu, tham gia thực hiện để cùng kết nối yêu thương. Chúng tôi hiểu hành động hiến máu này chỉ là góp một phần nhỏ vào cuộc chiến giành lại sức khỏe của người cần máu. Chúng tôi mong muốn mang lại chút hy vọng cho người bệnh và biết đâu sau này người cần máu lại chính là mình.

Lợi ích của hiến máu

Mỗi người tham gia hiến máu cần có ý thức đảm bảo an toàn cho người nhận, bản thân có lối sống lành mạnh để tiếp tục tham gia hiến máu trở lại, theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ để đảm bảo sức khỏe của bản thân.
Kết nối trái tim - Kết nối sự sống, những ai có đủ sức khỏe hãy cùng nhau thắp lên niềm tin về tình người, về những điều tốt đẹp trong cuộc sống!

Bài và ảnh: Võ Thị Mỹ Hạnh