Sê San 3A tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023

Ngày 12/01/2023, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh, các hoạt động của tổ chức đoàn thể năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. 
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP. Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và ông Đinh Văn Nhẫn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, Lãnh đạo và toàn thể người lao động Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mục tiêu chiến lược của Công ty. Đảng bộ và Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty đã được đảng ủy, công đoàn và đoàn cấp trên đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Năm 2022, cùng với điều kiện thủy văn thuận lợi, mọi thành viên trong ngôi nhà chung Sê San 3A đã nỗ lực, phấn đấu về đích sớm, vượt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng điện thương phẩm 491,6 triệu kWh đạt 123,0% kế hoạch; doanh thu 420,5 tỷ đồng đạt 127% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 171 tỷ đồng, đạt 141% kế hoạch, doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ: 23,9 tỷ đồng đạt 398% kế hoạch; hoàn thành chi trả cổ tức cho các cổ đông: 134 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động tăng 10% so với năm trước.

Tại Hội nghị, cán bộ quản lý và người lao động Công ty đã thảo luận đóng góp ý kiến trong công tác xây dựng Đảng và các giải pháp hoàn thành các mục tiêu chiến lược của Công ty.

Ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Văn Tuấn đã đánh giá cao các thành tích mà Sê San 3A đã đạt được trong năm qua trong công tác điều hành, quản trị, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, xanh - sạch - đẹp và tinh thần trách nhiệm của tập thể đội ngũ người lao động Sê San 3A; đồng thời vận hành nhà máy phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, công tác nâng cấp thiết bị cần được quan tâm đúng mức, thực hiện sớm để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Ông Trần Văn Tuấn trao Quyết định xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho Đảng bộ Sê San 3A

Với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm luôn hướng đến mục tiêu chung vì sự phát triển bền vững của Công ty, tập thể Lãnh đạo, người lao động Sê San 3A cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu chiến lược năm 2023.

 

Bài và ảnh: Quách Lan Phượng

  • 13/01/2023 16:17