Sê San 3A họp Hội đồng quản trị quý I/2023

Sáng ngày 12/01/2023, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty quý I/2023 tại trụ sở Công ty, số 96 Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Gia Lai. Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, từ nội dung các Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư quý IV/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư quý I/2023; tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động quý IV/2022 và kế hoạch hoạt động quý I/2023 của Ban Kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá: “Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận quý IV/2022”.

Trong quý IV/2022, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu: Sản lượng điện thương phẩm đạt 130%; doanh thu đạt 133%; lợi nhuận đạt 390% kế hoạch. Công ty đã thực hiện quản lý vận hành an toàn các tổ máy, tối ưu phương thức vận hành và đúng quy trình.

Bà Đoàn Thị Quỳnh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Cũng tại cuộc họp, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp theo đúng pháp luật, điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ; tổ chức vận hành an toàn, sử dụng tối ưu nguồn nước; tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế kịp thời các thiết bị hư hỏng, hạn chế tối đa các sự cố, tiết kiệm chi phí để hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh quý I/2023 với các chỉ tiêu: Vận hành an toàn, kinh tế các tổ máy nhà máy nhà máy thủy điện Sê San 3A. Sản lượng điện thương phẩm quý I/2023 là 68,1 triệu kWh; doanh thu quý I/2023 là 57 tỷ đồng; lợi nhuận quý I/2023 là 8,8 tỷ đồng.

 

Bài: Phạm Thị Thanh Hương, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 13/01/2023 16:08