“Các Tổ công đoàn sẽ là nơi bồi dưỡng tinh thần và thể chất cho người lao động”

Tại Hội nghị tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022 tại trụ sở Công ty, người lao động đã ý kiến với các mong muốn rằng: “Người lao động Sê San 3A hiện nay đã có việc làm ổn định, đời sống, thu nhập nâng cao, Công ty luôn xem “người lao động có năng lực là tài sản quý giá nhất của Công ty” nên nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn sẽ là nơi bồi dưỡng tinh thần và thể chất, tạo động lực cho người lao động làm việc hết mình, cống hiến trí tuệ để phát triển Công ty”.

Tổ Công đoàn PSS chào cờ trước Hội nghị

Hội nghị các Tổ Công đoàn trực thuộc đã thực hiện theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 28/KH-CĐTCT ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ công đoàn Tổng công ty Sông Đà - CTCP về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Tổng công ty Sông Đà - nhiệm kỳ 2023-2028. Các tổ công đoàn Phòng Tổng hợp, Phòng Tài chính- Kế toán, Phòng Kinh tế- Kế hoạch, Phòng Quản lý kỹ thuật, Phân xưởng vận hành, Trung tâm dịch vụ Nhà máy điện đã tổ chức thành công Hội nghị công đoàn tại các tổ để cùng nhìn lại mọi hoạt động công tác trong nhiệm kỳ 2017-2023, đánh giá chất lượng, tính hiệu quả của tổ chức công đoàn, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, cùng nhau phân tích đưa ra giải pháp khắc phục để đảm bảo những lợi ích chính đáng cho người lao động. Qua đó khơi dậy lòng nhiệt huyết, sự tự tin trong mỗi người, cùng tập thể chung tay hoàn thành mọi nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược Công ty đề ra.

Đoàn viên nêu ý kiến tại Hội nghị tổ Công đoàn PXVH

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã phân công các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty tham dự và chỉ đạo tại các Hội nghị tổ. Các Tổ đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2023, đánh giá thực trạng công nhân lao động, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội khóa VI như tình hình chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, công tác nữ công, công tác xây dựng Đảng. Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận lại những tồn tại, yếu kém, phân tích nguyên nhân sâu sa để rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, Đại hội cũng xây dựng, nêu ra những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo sự chuyến biến mạnh mẽ, tích cực trong các hoạt động của tổ chức công đoàn tại các cơ sở.

Các Đoàn viên bỏ phiếu bầu Tổ Trưởng, Tổ Phó tổ Công đoàn PSS nhiệm kỳ 2023-2028

Trong không khí phấn khởi, Hội nghị tại các tổ công đoàn đã diễn ra trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc nhưng cũng không kém phần sôi nổi với những ý kiến đóng góp của các đại biểu, người lao động về các vấn đề chính sách chế độ liên quan đến lợi ích của người lao động, các biện pháp nhằm giảm thiểu những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ, an toàn cho người lao động và phương thức hoạt động để tổ chức công đoàn hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, duy trì và tạo mới các sân chơi văn hóa - thể thao để bồi dưỡng tinh thần và thể chất cho người lao động.  Ban chấp hành đã lắng nghe, tiếp thu mọi ý kiến, kiến nghị, trả lời những thắc mắc của người lao động chi tiết, rõ ràng để mọi người thoả mãn, yên tâm công tác, cống hiến hết sức mình cho sự phát triển bền vững của Công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua các tổ công đoàn đã làm tốt vai trò là đại diện mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Công ty quan tâm, chăm lo và có những chính sách có lợi hơn quy định cho người lao động.

Ông Võ Anh Tuấn - Ủy viên BCH- Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty giải đáp các ý kiến của đoàn viên trong Hội nghị

Cũng qua Hội nghị lần này, các tổ công đoàn sẽ giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, cùng đề xuất với Ban chấp hành Công đoàn Công ty cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đồng thời tạo những bước đột phá trong nhiệm kỳ mới để tổ chức Công đoàn Công ty ngày càng phát triển cùng với sự phát triển không ngừng của Đất nước.

Trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, tại Hội nghị các tổ, Đoàn viên Công đoàn đã sáng suốt chọn ra những đồng chí có đủ năng lực, nhiệt huyết để bầu làm tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Với trách nhiệm của mình, người lao động kỳ vọng vào Lãnh đạo Công đoàn các tổ sẽ phát huy hết các thế mạnh cùng toàn thể người lao động thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tin cậy của người lao động.

Ông Võ Anh Tuấn trao hoa chúc mừng Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ công đoàn Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ Trưởng, Tổ Phó tổ Công đoàn PXVH

Ông Ngô Văn Lợi - Phó chủ tịch Công đoàn Công ty trao hoa chúc mừng Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ công đoàn PSS nhiệm kỳ 2023-2028

 

Bài: Đào Đức Thắng, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 04/01/2023 16:41