Đảng bộ Sê San 3A chân thành, thẳng thắn trong Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Hàng năm cứ đến cuối năm là toàn thể Đảng viên trong cả nước cùng nhau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân. Việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để cấp ủy, tập thể lãnh đạo và từng cá nhân làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, qua đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp khắc phục, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; là căn cứ để thực hiện công tác cán bộ trong thời gian đến.

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TV, ngày 13/11/2019, Công văn số 261-CV/ĐUTCT ngày 15/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022; Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã ban hành Công văn số 280-CV/ĐU ngày 17/11/2022 hướng dẫn thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, cá nhân năm 2022 tại các Chi bộ trực thuộc và Đảng ủy Công ty. Từ ngày 03-07/12/2022 các chi ủy và chi bộ trực thuộc đảng bộ đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

Ngày 10/12/2022, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban chấp hành đảng bộ và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Quản, Phó bí thư thường trực đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà. Trong Hội nghị kiểm điểm, Đảng ủy và từng cá nhân ủy viên Ban chấp hành thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm, không nể nang, né tránh, ngại va chạm trong kiểm điểm. Đảng ủy luôn xác định công tác kiểm điểm là công việc bình thường, như Bác Hồ đã nói “Như rửa mặt hàng ngày”. Trong Hội nghị kiểm điểm, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty đã sôi nổi phát biểu; không khí thảo luận, góp ý dân chủ, đoàn kết. Các vấn đề hạn chế, tồn tại đã được các cá nhân góp ý chân thành, thẳng thắn giúp nhau cùng tiến bộ.

Trong năm 2022, Đảng bộ Công ty đã xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu vượt kế hoạch đề ra (Doanh thu đạt 124%, lợi nhuận đạt 132,2%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 118%, nộp ngân sách nhà nước đạt 129,8% so với kế hoạch).

Kết quả kiểm phiếu xếp loại Đảng bộ và tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 3/6 cá nhân trong Ban chấp hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đến dự chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quản đã phát biểu: “Đảng bộ Sê San 3A là đảng bộ luôn đi đầu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gương mẫu trong công tác xây dựng đảng. Đảng bộ Sê San 3A xứng đáng được là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”. Lời phát biểu của đồng chí Phạm Văn Quản vừa là lời động viên, sự tự hào đồng thời cũng là lời nhắn nhủ tinh thần trách nhiệm của toàn thể Đảng viên Sê San 3A.

Trong thời gian tới, BCH Đảng bộ Công ty sẽ tiến hành đồng bộ các giải pháp để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, sửa chữa khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Toàn thể đảng viên, người lao động trong Công ty nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2023; đặc biệt là toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đất nước ngày một hội nhập và phát triển, có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Vì vậy, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững sự ổn định về mọi mặt, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức vì mục tiêu đảm bảo ổn định và phát triển bền vững Công ty. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể trong Công ty.

Đồng chí Phạm Văn Quản - Phó bí thư thường trực đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

Đồng chí Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng năm 2023 của Đảng bộ Công ty

Đồng chí Phạm Văn Quản - Phó bí thư thường trực đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty

http://sesan3a.vn/

Bài và ảnh: Quách Lan Phượng

  • 13/12/2022 10:16