SÊ SAN 3A - KẾT NỐI NIỀM TIN

Chúng ta là những thành viên trong ngôi nhà chung Sê San 3A.

Chúng ta tự hào nơi chúng ta thuộc về với giá trị cốt lõi: Trung thực - Trách nhiệm - Thấu hiểu.

Hãy tự hào về những điều mà chúng ta suy nghĩ, đã làm và đạt được!

Link video: http://sesan3a.vn/index.php/chitietvideo/24

Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A

  • 11/11/2022 10:56