Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2022-2025

Trong 4 ngày (28, 29, 30/10 và 01/11/2022), các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã long trọng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2025 tại Hội trường Trụ sở Công ty.

 Đại hội Chi bộ vinh dự được đón các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty tới dự và chỉ đạo Đại hội. Trong không khí trang trọng, Đại hội Chi bộ đã hoàn thành các nhiệm vụ: (1) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2022; (2) Kiểm điểm Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, (3)Kiểm điểm, đánh giá đúng những kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để tìm ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp sát thực, khoa học, đảm bảo tính khả thi cao cho nhiệm kỳ 2022-2025; (4) Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2025.

Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần đoàn kết, xây dựng và trách nhiệm. Đại hội đã thống nhất đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại, tìm ra nguyên nhân chủ yếu và rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ.

Đại hội đã vinh dự nhận được những lời góp ý chân thành, sâu sắc của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty. Các đồng chí đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các Chi bộ, đồng thời chỉ ra những tồn tại mà Chi bộ cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các Chi bộ đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty và thể hiện bằng chương trình hành động cụ thể để thực hiện công việc chuyên môn và công tác Đảng hiệu quả.

Đại hội Chi bộ đã phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn và bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2025 có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực lãnh đạo để đảm đương nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đến nay, 06/06 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 trên tinh thần nghiêm túc, tuân thủ đúng thời gian, đúng nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy Công ty. Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ Công ty; đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh tại các Đại hội:

Chi bộ Kinh tế - Kế hoạch chào cờ trước Đại hội

Chi bộ Trung tâm dịch vụ Nhà máy điện biểu quyết thông qua

các nội dung của Đại hội

 

Ông Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ Tài chính – Kế toán

 

 

Chi bộ Tài chính - Kế toán bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

 

Ông Nguyễn Tá Thực trao hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ Tài chính – Kế toán nhiệm kỳ 2022-2025

Ông Vũ Tiến Hưng - Phó Bí thư Đảng bộ Công ty, thành viên HĐQT trao hoa chúc mừng Bí thư chi bộ Kinh tế - Kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2025

 

Ông Vũ Tiến Hưng - Phó Bí thư Đảng bộ Công ty, thành viên HĐQT trao hoa chúc mừng Bí thư chi bộ Quản lý Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022-2025

 

Chi ủy Chi bộ Vận hành nhiệm kỳ 2022-2025

Chi ủy Chi bộ Trung tâm Dịch vụ Nhà máy điện

Chi bộ Tổng hợp nhiệm kỳ 2022-2025

Bài: Lê Thị An

  • 04/11/2022 07:46