Sê San 3A vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế 09 tháng đầu năm 2022

“Quý III/2022, Sê San 3A đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật. Sản lượng điện đạt 116%, doanh thu đạt 116%, lợi nhuận đạt 116% kế hoạch quý. Trong 9 tháng đầu năm: sản lượng điện đạt 86%, doanh thu đạt 84%, lợi nhuận đạt 95% kế hoạch cả năm. Công ty đã thực hiện vận hành an toàn các tổ máy, tối ưu phương thức vận hành và đúng quy trình; sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H1, H2 an toàn, đạt yêu cầu; hoàn thành vượt tiến độ các hợp đồng cung cấp dịch vụ nhà máy điện cho các Nhà máy thủy điện ĐakĐrinh (125MW), An Khê (160MW), Ka Nak (13MW) và nhà máy điện gió Ia Pét Đak Đoa (2x99MW), trạm biến áp 500kV Pleiku 3 và các thiết bị điện của xuất tuyến đấu nối từ trạm biến áp 500kV Pleiku 3 - Pleiku 2”.

Đây là những kết quả đạt được của Sê San 3A đã được ghi nhận tại cuộc họp Hội đồng quản trị quý III năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức vào ngày 11/10/2022. Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Tham gia cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã xem xét, thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2022; Ban Kiểm soát công ty báo cáo kết quả hoạt động quý III/2022 và kế hoạch hoạt động quý IV/2022 của Ban kiểm soát Công ty. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã cùng nhau phân tích, làm rõ những hạn chế và đưa ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh quý IV và năm 2022.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật trong quý IV và năm 2022, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2022 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

http://sesan3a.vn/

 

Bài: Trần Đức Tuân, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 12/10/2022 16:53