Sê San 3A được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

Ngày 26/7/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A đã được Bộ Công Thương chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định đối với ngành công thương trong lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện làm việc ở môi trường không nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ, có cấp điện áp từ 01 kV đến 220 kV.

Sê San 3A kiểm định máy cắt 220kV

Các thiết bị điện luôn tiềm ẩn những sự cố bất ngờ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lao động và thiệt hại lớn về tài sản. Để hạn chế tối đa các sự cố ngoài ý muốn, thiết bị điện cần phải được kiểm định an toàn kỹ thuật và kiểm tra định kỳ.

Kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị, dụng cụ điện là quy định bắt buộc với các tổ chức, doanh nghiệp. Các thiết bị và dụng cụ điện trước khi đưa vào vận hành và trong quá trình vận hành phải được đánh giá theo quy trình trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đảm bảo các thiết bị vận hành an toàn.

Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận trong hoạt động kiểm định đối với ngành công thương trong lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện cho Sê San 3A là điều kiện để Công ty cổ phần ĐT&PT Điện Sê San 3A tiếp tục khẳng định năng lực, uy tín của mình, đem đến cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ ngày càng tốt hơn.

http://sesan3a.vn/index.php

 

Bài và ảnh: Nguyễn Đức Vũ

  • 15/08/2022 15:50