Sê San 3A huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động, sơ cấp cứu năm 2022

Trong những năm qua, Sê San 3A luôn thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa những yếu tố nguy hiểm, có hại đồng thời thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; công tác vệ sinh lao động ngày càng được chú trọng; xây dựng môi trường lao động ngày càng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ và an toàn. Đồng thời duy trì áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực về lao động, môi trường như ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, Kaizen/5S, …

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, ngày 20/6/2022, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức khai mạc lớp huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho cán bộ quản lý và toàn thể người lao động của Công ty.

Toàn cảnh khóa học

Việc huấn luyện không chỉ cung cấp các kiến thức về ATVSLĐ cho người lao động mà còn trang bị các kỹ năng thực hành về ATVSLĐ cho người lao động như nhận diện nguy cơ và rủi ro tai nạn trong công việc cũng như trong cuộc sống để chủ động phòng ngừa các rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Giảng viên hướng dẫn người lao động hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân bị tai nạn

Nội dung khóa huấn luyện được xây dựng theo khung huấn luyện cho nhóm 1, 3, 4, 5 và 6 tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. Mục đích của khóa huấn luyện nhằm đào tạo tổng quan về các chính sách pháp luật về ATVSLĐ, các yếu tố nguy hiểm, biện pháp kiểm soát khắc phục trong môi trường lao động đặc thù, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại khi làm công việc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường.

Trong các buổi huấn luyện, học viên đã nghe giảng viên đưa ra các tình huống đã xảy ra trong thực tế, đa số học viên đều xác định được nguyên nhân rủi ro. Người lao động Sê San 3A hiểu được việc thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động chính là bảo vệ tính mạng cho chính mình, hạn chế tối đa tổn thất về kinh tế cho Công ty.

Ngày 22/6/2022, Công ty tiếp tục tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu, người lao động được huấn luyện các nội dung: Nguyên lý cơ bản về sơ cứu, cấp cứu tại chỗ; băng bó vết thương; kỹ thuật cầm máu tạm thời; kỹ thuật cố định gãy xương tạm thời; kỹ thuật hồi sức cấp cứu hồi sinh tổng hợp; phương pháp vận chuyển nạn nhân an toàn không cáng và có cáng để cấp cứu ban đầu; các hình thức cấp cứu: cấp cứu điện giật, cấp cứu đuối nước, cấp cứu tai nạn do hóa chất, cấp cứu khi bị rắn cắn.

Giảng viên hướng dẫn người lao động băng bó vết thương

Sau các đợt tập huấn trên, người sử dụng lao động và người lao động trong Công ty đã thấu hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình về chấp hành các quy định hiện hành của nhà nước về công tác ATVSLĐ, đồng thời nhận biết các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và các quy trình, biện pháp ứng phó, xử lý sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, sơ cấp cứu tai nạn lao động. Mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại Công ty cũng hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình, trau dồi kiến thức, nâng cao nhận thức, phương pháp và kỹ năng hoạt động góp phần cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

http://sesan3a.vn/

Bài: Võ Thị Mỹ Hạnh, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 25/06/2022 22:12