Sê San 3A tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sê San 3A chi trả cổ tức 52% năm 2021 cho các cổ đông. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2022 là 30%.

Chiều ngày 17/6/2022, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại trụ sở Công ty số 96 Phạm Văn Đồng - TP.Pleiku - Gia Lai.

Điều hành Đại hội là ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch HĐQT Công ty, tham dự Đại hội có người đại diện của các cổ đông (Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP và Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco), các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thư ký Công ty, các cán bộ thuộc các đơn vị chức năng của các cổ đông và các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đã Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 …

Trong năm 2021, tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 449,6/398 triệu kWh, đạt 138% kế hoạch, tổng doanh thu là 371,5/326,9 tỷ đồng kế hoạch, tăng 44,6 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 160,1/116,1 tỷ đồng kế hoạch đạt 138% kế hoạch tương đương tăng 44 tỷ đồng so với kế hoạch.

Mức chia cổ tức năm 2021 là 52%. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2022 là 30%.

Với các thành quả đạt được, đại diện các cổ đông đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành, tập thể người lao động trong năm 2021 đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của dịch bệnh, thiết bị chính nhà máy có khiếm khuyết, hư hỏng bất ngờ.

Đại hội đã được sự đồng thuận của 100% các cổ đông biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung, chương trình của Đại hội.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Người đại diện phần vốn của các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội

Ông Hồ Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT TCT Sông Đà - CTCP phát biểu

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Phó Tổng giám đốc TCT Phát điện 3 phát biểu

Ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Pháp lý Tập đoàn Bitexco phát biểu

Ông Châu Thiên Minh Trí - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu

Đại diện các cổ đông chụp ảnh lưu niệm với HĐQT Công ty

http://sesan3a.vn/

 

Bài và ảnh: Quách Lan Phượng

  • 18/06/2022 12:57