EVNGENCO3 kiểm tra công tác PCTT&TKCN tại Sê San 3A

Sáng ngày 04/5/2022, đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã đến Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Nhà máy thủy điện Sê San 3A.

Đoàn kiểm tra của Tổng Công ty Phát điện 3 gồm có ông Cao Minh Trung - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Hùng - Trưởng Ban An toàn, ông Cao Hoàng Diệu - Phó trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất, ông Phan Bửu Đảo - Phó Chánh văn phòng và các chuyên viên của ban An toàn và ban Kỹ thuật sản xuất EVNGENCO 3.

Đoàn kiểm tra đã đến thực tế tại nhà máy thủy điện Sê San 3A thực hiện kiểm tra các hạng mục công trình bao gồm: Các công trình xây dựng, đập, hồ chứa nước, thiết bị vận hành, xả lũ, các hệ thống cảnh báo vùng hạ du đập, hệ thống quan trắc…

Ông Cao Minh Trung - Phó Tổng giám đốc EVNGENCO3 (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra, trao đổi các nội dung PCTT - TKCN
với lãnh đạo Sê San 3A tại đập tràn NMTĐ Sê San 3A
Qua công tác kiểm tra tại thực địa, đoàn công tác đã đánh giá Sê San 3A thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai; kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị định kỳ, có nhân viên vận hành thường xuyên kiểm tra thiết bị; các thiết bị luôn đảm bảo sẵn sàng vận hành. Sê San 3A đã thực hiện đầy đủ các ý kiến của Bộ Công Thương, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum, Tổng Công ty Phát điện 3, Tổng Công ty Sông Đà - CTCP  và quy định của pháp luật về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thuỷ điện, đáp ứng yêu cầu quản lý. Thực tế kiểm tra cho thấy các hạng mục công trình, thiết bị vận hành, xả lũ, đập, hồ chứa nước đảm bảo sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai năm 2022.
Đoàn công tác EVNGENCO 3 làm việc tại phòng Điều khiển trung tâm Nhà máy
Ông Cao Minh Trung - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 đánh giá cao công tác thực hiện phòng, chống thiên tai của Công ty Sê San 3A đúng theo Nghị định 114/NĐ-CP, ngày 04/9/2018 của Chính phủ và Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương; sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, người lao động của Công ty đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác sản xuất kinh doanh trong năm qua đạt hiệu quả cao. Đồng thời, ông Cao Minh Trung có ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới Công ty Sê San 3A phải đẩy mạnh hơn nữa về công tác tuyên truyền cho người dân vùng hạ du đập về công tác phòng, chống thiên tai, tăng cường tiếp xúc báo chí, cung cấp thông tin kịp thời, không để xảy ra thông tin bất lợi trong công tác tuyên truyền, cũng như phòng, chống thiên tai.
Ông Cao Minh Trung - Phó TGĐ EVNGENCO 3 (đứng giữa) trao đổi các nội dung kiểm tra với ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty Sê San 3A (ngoài cùng bên trái)
Qua kết luận của Đoàn kiểm tra, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh an toàn và hiệu quả.
 
Bài: Mai Văn Việt, ảnh: Quách Lan Phượng
  • 10/05/2022 09:47