Sê San 3A hoàn thành dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng NMTĐ Sử Pán 2

Ngày 03/5/2022, Trung tâm Dịch vụ Nhà máy điện (PSS) thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H2 - nhà máy thủy điện Sử Pán 2 đảm bảo an toàn, chất lượng.

Khối lượng Sê San 3A đảm nhận sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H2 - Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 bao gồm: Tháo bảo dưỡng toàn bộ các thiết bị cơ khí máy phát, cơ khí tuabin, lắp và căn chỉnh hoàn thiện, đưa tổ máy vào vận hành đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 gồm 3 tổ máy có tổng công suất thiết kế là 34,5MW nằm trên địa bàn thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 làm chủ đầu tư. 

Một số hình ảnh đội công tác Sê San 3A thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy thủy điện Sử Pán 2:

Đội công tác thực hiện tháo Stato máy phát

Đội công tác thực hiện lắp đặt roto máy phát 

Đội công tác thực hiện bảo dưỡng, lắp đặt ổ hướng dưới máy phát

http://www.sesan3a.vn/index.php

Bài và ảnh: Phan Duy Vương

  • 06/05/2022 07:31