Người lao động Sê San 3A luôn đóng góp ý kiến xây dựng Công ty

“Tập thể Lãnh đạo và người lao động Sê San 3A luôn có tinh thần cầu thị nên không chỉ tại Hội nghị người lao động hàng năm mà bất cứ khi nào, người lao động và lãnh đạo Công ty cũng có thể trao đổi, góp ý trực tiếp hoặc gián tiếp về chiến lược, giải pháp hoàn thành mục tiêu, các chế độ chính sách qua các cuộc họp từ cấp tổ đến cấp Công ty” - Đó là một nội dung phát biểu của ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty đại diện người sử dụng lao động tại Hội nghị Người lao động năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A được tổ chức ngày 19/4/2022 tại trụ sở Công ty.

Chủ trì Hội nghị là ông Đinh Văn Nhẫn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty - đại diện người sử dụng lao động và ông Trần Văn Viên - Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện người lao động. Khách mời tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Tham dự Hội nghị có Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể người lao động trong Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, người lao động tham gia góp ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty; Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; báo cáo điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng các quỹ doanh nghiệp, quỹ tự nguyện, trích nộp kinh phí công đoàn; Tham gia góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung: (1)Thỏa ước lao động tập thể, (2)Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Công ty; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty chúc mừng tập thể người lao động Công ty và đánh giá, ghi nhận sự đóng góp phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chủ yếu mà các cổ đông, HĐQT Công ty giao năm 2021. Đồng thời chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm cần phải xây dựng các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2022; thực hiện tốt hơn công tác chăm lo quyền lợi cho người lao động; trách nhiệm, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và định hướng phát triển, đổi mới Công ty.

Ông Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị người lao động tại Sê San 3A là nơi để người sử dụng lao động và người lao động có cơ hội được gặp mặt, cùng nhau bàn bạc các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu chiến lược của Công ty. Với mục tiêu luôn đảm bảo lợi ích của các cổ đông, thường xuyên cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, Hội nghị người lao động năm 2022 đã thành công với sự đồng thuận, thống nhất cao từ người lao động về các chính sách, chiến lược phát triển của Công ty.

Trước đó, từ ngày 01/4 đến 04/4/2022, các đơn vị đã tổ chức Hội nghị tại các tổ công đoàn.

Người sử dụng lao động và đại diện người lao động ký kết phát động thi đua thực hiện thắng lợi
mục tiêu sản xuất kinh doanh chiến lược năm 2022

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

Khen thưởng các cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật lần 2/2021

Tập thể các đơn vị nhận Giấy khen của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Sông Đà -CTCP

Các cá nhân nhận Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Công đoàn Công ty nhận Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam

http://www.sesan3a.vn/index.php

Bài và ảnh: Quách Lan Phượng

  • 21/04/2022 16:17