Đoàn Thanh niên Sê San 3A tổ chức thành công Đại hội các Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024

Với tinh thần trách nhiệm cao, từ ngày 03-:-05/3/2022, các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức thành công Đại hội các Chi đoàn. Đây là cơ sở để tiến tới thực hiện thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4/2022.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công ty đã quan tâm chỉ đạo, Ban Chấp hành Đoàn Công ty và các Chi đoàn đã xây dựng hướng dẫn, kế hoạch và triển khai thực hiện theo quy trình để tổ chức đại hội đúng kế hoạch đã đề ra. Do tình hình dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp nên Đại hội được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tuy nhiên không vì thế mà không khí sôi nổi của Đại hội giảm đi, các đoàn viên đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của đại hội để xây dựng mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024 của các Chi đoàn nói riêng và của Công ty nói chung.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội các Chi đoàn, Đại điện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty đã thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024 và biểu dương những thành tích mà các Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kết quả cho thấy Đoàn viên thanh niên Công ty đã có nhiều hoạt động sôi nổi, xung kích, sáng tạo, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Bên cạnh đó, Công ty luôn tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, trưởng thành, phát huy hết năng lực, hoàn thành tốt công tác chuyên môn và tích cực hoạt động vì cộng đồng.

Để xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2024, các Chi đoàn đã đề ra những mục tiêu bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Đoàn viên thanh niên. Sự thành công của Đại hội các Chi đoàn một lần nữa thôi thúc Đoàn viên thanh niên Công ty thể hiện tinh thần đoàn kết, phát huy phong trào xung kích, tích cực tham gia các phong trào đoàn và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi đoàn:

Toàn cảnh Đại hội Đoàn Chi đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2022-2024

Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2022-2024

BCH Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ nhà máy điện nhiệm kỳ 2022-2024

BCH Chi đoàn Phân xưởng vận hành nhiệm kỳ 2022-2024

http://www.sesan3a.vn/index.php

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Chinh

  • 07/03/2022 16:40