Sê San 3A tổ chức đối thoại tại nơi làm việc năm 2022

Nhằm chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Ngày 02/3/2022, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức buổi đối thoại tại nơi làm việc năm 2022 thông qua hình thức hội nghị trực tiếp và trực tuyến.

Tham gia buổi đối thoại, đại diện cho Người sử dụng lao động là Ban Tổng giám đốc Công ty; đại diện Người lao động là Ban Chấp hành Công đoàn Công ty và các Tổ trưởng Tổ Công đoàn bộ phận.

Đại diện Người sử dụng lao động, ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty trình bày những nội dung cần đối thoại lần này gồm: (1) Thống nhất các mục tiêu chiến lược Công ty và các giải pháp triển khai thực hiện; (2) Giải pháp cải thiện môi trường làm việc; (3) Quy định phát ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân bên ngoài Công ty của người lao động. 

Trong phần đối thoại, các bên đã thảo luận, thẳng thắn trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người lao động do các Tổ Công đoàn tổng hợp từ ý kiến của người lao động Công ty. Ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty, đại diện Người sử dụng lao động đã yêu cầu các Trưởng đơn vị nghiên cứu, trả lời thấu đáo các kiến nghị của người lao động, trong đó tập trung vào 3 nội dung liên quan đến đối thoại lần này. Những kiến nghị, đề xuất của người lao động đã được đại diện Người sử dụng lao động ghi nhận và giải quyết thấu đáo, một số ý kiến đòi hỏi phải có thời gian để giải quyết đã được đại diện Người sử dụng lao động phân công cụ thể cho từng đơn vị có trách nhiệm thực hiện.

Thay mặt Người lao động Công ty, ông Trần Văn Viên - Chủ tịch Công đoàn Công ty cam kết sẽ đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, sâu sát và hỗ trợ kịp thời cho người lao động khi gặp khó khăn, tuyên truyền, phổ biến, vận động người lao động tiếp tục chấp hành tốt các Nội quy, Quy định, Quy chế của Công ty, chú trọng xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, Quy tắc ứng xử văn hóa Công ty góp phần xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững. Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Công ty, ông Trần Văn Viên cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty, đơn vị đã quan tâm giải đáp các ý kiến, kiến nghị kịp thời để người lao động có thể yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Công đoàn Công ty sẽ có thêm nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả hơn các nội dung về chế độ chính sách, các vấn đề pháp luật liên quan đến người lao động, giúp cho người lao động nắm rõ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện cho người lao động và cầu nối giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Sau hơn 02 giờ đối thoại, hai bên đã thống nhất cao về 3 nội dung công việc. Hai bên cũng nhất trí trong các kỳ đối thoại tiếp theo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc đạt hiệu quả cao hơn nữa, quyết tâm xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định và tiến bộ, nâng cao hơn nữa các chế độ làm lợi cho người lao động, tăng cường niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động với Công ty, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ các Cổ đông giao.

Một số hình ảnh tại buổi đối thoại:

               Toàn cảnh buổi đối thoại tại nơi làm việc năm 2022

Ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty đại diện người sử dụng lao động trao đổi ý kiến tại Hội nghị

Ông Trần Văn Viên - Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện người lao động trao đổi ý kiến tại hội nghị

 

Bài: Lê Thị An, ảnh: Võ Thị Mỹ Hạnh

  • 04/03/2022 09:25