Sê San 3A diễn tập xử lý sự cố

Mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu trong công tác vận hành sản xuất điện là đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. Kỹ năng cần thiết của mỗi người thợ vận hành trong việc xử lý sự cố phải thực hiện khẩn trương, chính xác, an toàn, cô lập nhanh nhất thiết bị bị sự cố, tránh sự cố lan truyền, hạn chế tối đa các thiệt hại do sự cố gây ra. Ngày 26/11/2021, Nhà máy thủy điện Sê San 3A tổ chức diễn tập xử lý sự cố quý IV/2021. Đây là hoạt động định kỳ nhằm nâng cao kỹ năng trong thực hành, tác phong chuyên nghiệp và đánh giá mức độ chủ động, sẵn sàng trong việc xử lý các tình huống sự cố thiết bị. 

Nội dung diễn tập là xử lý tình huống sự cố giả định: Lỗi 2 kênh điều khiển chính (kênh A) và dự phòng (kênh B) của hệ thống kích từ tổ máy H1.

Tham gia buổi diễn tập tại hiện trường là 25 người lao động của các đơn vị thuộc Phân xưởng vận hành, Phòng Quản lý Kỹ thuật, Trung tâm dịch vụ nhà máy điện. Trong không khí làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, nhân viên vận hành đã xử lý tình huống giả định đúng theo phương án và kịch bản đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Thao tác dừng kích từ bằng tay

Theo dõi dừng máy tại tủ điều tốc

Sau buổi diễn tập, các thành viên tham gia đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong công tác diễn tập cũng như khi sự cố thiết bị xảy ra tại thực tế. Các thành viên đã tổng kết, phân tích những mặt làm được và những tồn tại cần khắc phục nếu sự cố xảy ra để đội ngũ trực tiếp vận hành thêm nhuần nhuyễn các kỹ năng, kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống sự cố thiết bị có thể xảy ra, đảm bảo công tác vận hành nhà máy luôn được an toàn, hiệu quả.

http://www.sesan3a.vn/index.php

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bài và ảnh: Lê Văn Nam

  • 26/11/2021 16:08