Sê San 3A đánh giá định kỳ thiết bị

Nhà máy thuỷ điện Sê San 3A đưa tổ máy số 1 vào vận hành từ tháng 12/2006, tổ máy số 2 từ tháng 5/2007, thiết bị do nhà thầu HPE - Trung Quốc cung cấp lắp đặt. Hàng năm, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm thiết bị đúng theo quy định của nhà chế tạo, quy định ngành và quy trình, quy định nội bộ Công ty. Trước và sau sửa chữa định kỳ đều tổ chức kiểm tra, thu thập dữ liệu để phân tích, đánh giá tình trạng thiết bị.

Sau nhiều năm vận hành, nhận thấy thiết bị công nghệ đã cũ, dần xuống cấp, suy giảm chất lượng, năm 2019 Công ty đã đầu tư lắp đặt thêm thiết bị giám sát phóng điện cục bộ máy phát. Đây là công nghệ mới tăng cường giám sát tình trạng máy phát điện. Hệ thống giám sát rung, đảo tổ máy được thay thế bằng thiết bị chất lượng cao, đảm bảo giám sát tin cậy. Ngoài việc kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định, Công ty đã tăng tần suất kiểm tra đánh giá thiết bị mỗi quý một lần nhằm phát hiện kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn, ngăn ngừa các sự cố thiết bị do nguyên nhân chủ quan.

Trong kỳ đánh giá thiết bị quý 4/2021, Công ty đã đánh giá chuyên sâu cho các hạng mục máy biến áp chính, thiết bị trạm 220kV bằng các thiết bị chuyên dụng, công nghệ mới như: đánh giá phóng điện cục bộ máy biến áp T2 bằng thiết bị siêu âm tần số cao; chụp nhiệt bằng camera nhiệt; kiểm tra phóng điện bề mặt, phóng điện vầng quang, kiểm tra PD bằng siêu âm tần số cao UHF, máy biến áp T1, T2, máy cắt, TU, TI, chống sét van trạm 220kV. Qua kết quả kiểm tra thiết bị không phát hiện bất thường, đảm bảo hoạt động an toàn, tin cậy. Số liệu kiểm tra là cơ sở để Công ty cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng theo CBM và RCM.

 

Siêu âm PD máy biến áp T2 bằng cảm biến AE tần số cao

Siêu âm PD máy cắt 220kV bằng công nghệ UHF

Siêu âm PD máy biến áp T1, T2 220kV bằng công nghệ UHF

Ngày 10/11/2021, trong buổi họp đánh giá định kỳ thiết bị quý 4/2021, các đơn vị chức năng đã phân tích, đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ mới vào công tác giám sát, chẩn đoán phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng trong thời gian tới như: giám sát online máy biến áp chính; thay thế, nâng cấp hệ thống thiết bị công nghệ cũ, lỗi thời đã ngừng sản xuất, không còn hỗ trợ khi thiết bị hư hỏng như hệ thống điều tốc, kích từ, hệ thống DCS phù hợp với công nghệ mới hiện nay. Ông Đinh Văn Nhẫn - Chủ trì cuộc họp yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp đồng bộ gồm đánh giá chính xác hiện trạng, xử lý, nâng cấp, thay thế thiết bị đảm bảo chất lượng tốt nhất để nhà máy thủy điện Sê San 3A vận hành an toàn và hiệu quả.

Cuộc họp đánh giá thiết bị định kỳ quý 4/2021

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, chúng ta có những công cụ hỗ trợ tốt nhất trong việc giám sát, chẩn đoán, dự báo khả năng vận hành, tình trạng của thiết bị. Với kế hoạch chuyển đổi số, Công ty sẽ dần ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng phục vụ quản lý vận hành nhà máy một cách an toàn, hiệu quả.

http://www.sesan3a.vn/index.php

                                                                                                                                                                                                                                              Bài và ảnh: Nguyễn Văn Dương

  • 17/11/2021 15:25