Động lực từ những thay đổi

Người lao động nếu cứ làm mãi một công việc sẽ gây nhàm chán, năng lượng làm việc dần tan biến, sáng tạo và nhiệt huyết cũng không còn. Điều đáng sợ nhất là khi người lao động cảm thấy sự tồn tại của mình ở công ty trở nên gánh nặng, công việc đang làm chẳng có ý nghĩa gì. Thay đổi công việc mới thích hợp hơn là một nhu cầu cần thiết để phát triển nghề nghiệp, đặc biệt là những vị trí mà người lao động đã làm việc quá lâu. Thay đổi để tạo động lực, sự tươi mới. Người lao động có thêm các trải nghiệm, mối quan hệ, kỹ năng và cả cơ hội thăng tiến.

Ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty trao quyết định luân chuyển nhân sự cho người lao động

Trong những năm qua, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã nhiều lần luân chuyển, sắp xếp nhân sự phù hợp, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc.

Bản năng của chúng ta luôn cần sự an toàn, sợ thách thức và ngại thay đổi nên khi luân chuyển công việc sẽ bị dao động, lo lắng. Nhưng nếu suy nghĩ tích cực thì đó là cơ hội để mỗi người học tập và phát triển bản thân. Bạn là một chi tiết quan trọng trong cỗ máy hoạt động của Công ty. Bất kỳ một chi tiết nào trục trặc sẽ ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường. Bởi vậy, người lao động khi được luân chuyển cần nhanh chóng ổn định công việc ở vị trí mới, phát huy hết năng lực của mình. Công ty rất cần những nhân viên luôn suy nghĩ tích cực, có trách nhiệm và chủ động trong công việc. Người lao động cảm thấy tự hào về những thành quả đóng góp của mình vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Mỗi chúng ta hãy sẵn sàng thoát khỏi vỏ bọc an toàn và cùng nhau hành động cho một “bước tiến mới - trải nghiệm mới”.

 

                                                                                                                              Bài và ảnh: Quách Lan Phượng

  • 04/08/2021 16:20