Hội nghị tổng kết đánh giá công tác văn hóa doanh nghiệp

Ngày 27/5/2021, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác văn hóa doanh nghiệp từ năm 2018 - 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

Tham dự Hội nghị có ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty, ông Vũ Tiến Hưng - Phó Tổng giám đốc Công ty, các đồng chí Trưởng, Phó trưởng đơn vị; Công đoàn Công ty; Đoàn Thanh niên; các nhân sự phụ trách công tác văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị thuộc Công ty và người lao động có thành tích xuất sắc trong việc thực thi Văn hóa Công ty trong quý IV/2020 và quý I/2021. Hội nghị thảo luận những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và việc thực thi Văn hóa Công ty từ năm 2018-2020.

Xác định Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển bền vững, góp phần hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, trong 03 năm qua, Công ty luôn đầu tư, lập các kế hoạch cụ thể, đưa ra những chương trình hành động thiết thực, gắn Văn hóa Công ty vào công việc, các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể dục - thể thao, xã hội - cộng đồng,…

Toàn cảnh Hội nghị

Văn hóa Công ty đã góp phần nâng cao năng suất lao động, doanh thu dịch vụ tăng, thu nhập của người lao động luôn đảm bảo ổn định, tiền lương và các chế độ chính sách đối với người lao động được chi trả kịp thời và đầy đủ. Người lao động làm việc ngoài tinh thần trách nhiệm đã bắt đầu hình thành tinh thần làm việc phục vụ, ứng xử, giao tiếp trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác luôn cởi mở, nhiệt tình và chân thành.

Hội nghị tiếp tục thảo luận định hướng kế hoạch về công tác Văn hóa doanh nghiệp năm 2021 và trong những năm tới. Công tác phổ biến, truyền thông về Văn hóa Công ty sâu rộng hơn; các đơn vị cụ thể hóa nhiệm vụ, lập kế hoạch triển khai xây dựng Văn hóa của Công ty thành những việc làm thiết thực tại đơn vị mình và cam kết thực hiện.

Đặc biệt, Công ty xây dựng văn hóa học tập, tạo môi trường có động lực học tập và chia sẻ kiến thức cùng nhau. Văn hóa học tập giúp cho người lao động hoàn thiện bản thân, tăng năng suất làm việc, thích ứng nhanh với sự thay đổi.

Kết thúc Hội nghị, để động viên, khích lệ tinh thần phấn đấu của các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực thi Văn hóa Công ty, Lãnh đạo Công ty đã tặng hoa và phần thưởng cho 12 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện các chủ đề Văn hóa hằng quý.    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bài: Võ Thị Mỹ Hạnh, ảnh: Phan Văn Thành

  • 07/06/2021 14:42