Sê San 3A thực hiện dịch vụ đại tu NMTĐ Sông Giang 2

Từ ngày 20/4/2021, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ đại tu Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 với tiến độ thực hiện 40 ngày.

Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 có tổng công suất lắp đặt 37 MW (2x 18,5 MW), được đưa vào vận hành từ năm 2014, nằm trên địa bàn xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa do Công ty cổ phần khai thác thủy điện Sông Giang 2 làm chủ đầu tư.

Trong đợt này, ngoài khối lượng thực hiện đại tu Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 đảm bảo an toàn, chất lượng, Sê San 3A còn thực hiện lọc dầu 02 máy biến áp 110kV, thí nghiệm trạm biến áp 110kV và tư vấn lập các báo cáo mô tả hiện trạng, đánh giá và đưa ra các khuyến cáo vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cho từng hệ thống thiết bị nhà máy; Báo cáo phân tích, đánh giá hiệu suất cho 02 tổ máy; Báo cáo khuyến nghị danh mục vật tư, thiết bị phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên cho Chủ đầu tư.

Sê San 3A cam kết hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo hợp đồng đảm bảo chất lượng, tiến độ mà Chủ đầu tư yêu cầu.

Một số hình ảnh Sê San 3A thực hiện dịch vụ đại tu tại Nhà máy thủy điện Sông Giang 2:

Đội ngũ kỹ thuật kiểm tra hiện trạng rotor máy phát

Thực hiện lọc dầu máy biến áp 110kV

Thực hiện thay thế TI của máy biến áp 110kV

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bài: Phạm Thị Thanh Hương, ảnh: Ngô Văn Lợi

  • 29/04/2021 16:39