Thông số kỹ thuật

STT

THÔNG SỐ

ĐƠN VỊ TÍNH

TRỊ SỐ

1

Dung tích hửu ích

Triệu m³

        4               

2

Dung tích toàn bộ hồ chứa

Triệu m³

80,6

3

Lưu lượng lũ thiết kế

Q

14.676m³/s(P= 0,1%).

4

Mực nước dâng bình thường

m

239

5

Mực nước chết

m

238,5

6

Số tổ máy

Tổ máy

2

7

Công suất lắp máy: Nlm

MW

108

8

Công suất bảo đảm: N

MW

26,3

9

Sản lượng điện bình quân hàng năm: E

Triệu KWh

479,3

 

 

  • 03/08/2017 17:04