Đừng bao giờ “Em tưởng”

Chắc hẳn trong cuộc sống và công việc hàng ngày, ai cũng có một đôi lần “Em tưởng” bởi chúng ta làm việc dựa trên cảm tính mà chưa tìm hiểu tường tận vấn đề khi giải quyết công việc. Một sản phẩm tốt, một công việc hiệu quả sẽ không thể làm ra bởi những nhân viên làm việc hời hợt, cảm tính và khi có sai sót luôn biện minh rằng “Em tưởng”.

Đừng bao giờ “Em tưởng” là chủ đề văn hóa mở đầu cho năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A song hành cùng chủ đề năm của Công ty là “Năm dịch vụ khách hàng”.

Sê San 3A đang khẳng định uy tín của mình trên thị trường cung cấp điện năng, dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh, dịch vụ sửa chữa các thiết bị cơ điện của nhà máy điện và trạm điện với chi phí thấp trong khu vực. Để khách hàng luôn trung thành với dịch vụ Sê San 3A cung cấp, mỗi người lao động cần chuyên nghiệp trong từng công việc của mình, đừng bao giờ “Em tưởng” khi giải quyết công việc. Người lao động phải chủ động tìm hiểu tường tận công việc được giao, không phỏng đoán cảm tính dựa trên việc "nghe bảo" và chủ động chuẩn bị nhiều phương án thực hiện khác nhau. Khi giao việc cho nhân viên, người quản lý nêu mục tiêu cần đạt được, chỉ dẫn rõ ràng về quy trình thực hiện, viết mọi thứ ra giấy bởi khi nói miệng với nhau mỗi người hiểu mỗi ý khác nhau, rồi “Em tưởng” hay “Anh tưởng em hiểu rồi” sẽ gây những hiểu lầm mà không giải quyết được công việc.

Người lao động Sê San 3A thấu hiểu công việc, đừng bao giờ “Em tưởng”, đây là cách làm việc hoàn toàn dựa trên cảm tính.

“Hãy đi đến hiện trường, nắm bắt hiện trạng, tư duy hiện thực”.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bài và ảnh: Quách Lan Phượng

  • 25/01/2021 16:24