Đảng bộ Sê San 3A tổng kết công tác Đảng năm 2020

Tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Bác Hồ đã từng nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của sức mạnh tập thể trong mọi công việc và thực hiện chương trình công tác năm 2021, ngày 08/01/2021 Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A (Đảng ủy Công ty) tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì Hội nghị; đồng chí Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, các đồng chí Bí thư chi bộ và hơn 50 đảng viên của đảng bộ về tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng Ủy đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021 của Đảng bộ Công ty. Báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của đơn vị.

Về công tác xây dựng Đảng: Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ; chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên; hoàn thành kế hoạch phát triển đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức. Đặc biệt là chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư: Năm 2020, đơn vị gặp nhiều khó khăn do thời tiết, khí hậu biến đổi bất thường, nhà máy không đủ nước để phát điện theo kế hoạch; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dẫn đến phụ tải giảm; chất lượng thiết bị của nhà máy suy giảm sau 14 năm vận hành; công nợ phải trả cổ đông lớn;… Nhưng, Đảng ủy Công ty đã bám sát các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp và đạt được những kết quả nhất định: Tổ chức sản xuất an toàn, đúng quy trình vận hành liên hồ; sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đảm bảo an toàn, thiết bị sẵn sàng vận hành khi được huy động; hoàn thành đàm phán và ký kết hợp đồng bán điện dài hạn của Nhà máy; Bộ Công Thương quyết định phê duyệt điều chỉnh điện lượng trung bình năm; tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hiệu chỉnh các nhà máy và công trình điện, doanh thu dịch vụ đạt trên 5 tỷ đồng; việc làm và tiền lương của người lao động được đảm bảo…

Đồng chí Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng bộ Công ty chủ trì Hội nghị

Báo cáo đã đánh giá toàn diện các mặt công tác, các mặt đã làm được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục và nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện năm 2021. Tại Hội nghị đã có 20 ý kiến phát biểu thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Đồng chí Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết của tập thể người lao động, vượt qua những khó khăn thách thức để đạt được những thành tích nhất định năm 2020. Đồng chí phân tích sâu sắc những nguyên nhân của các hạn chế tồn tại cần khắc phục; đồng thời chỉ ra những giải pháp trọng tâm (tăng cường truyền thông, nâng cao thương hiệu S3A, thực hiện tốt công tác đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI…) để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đồng chí Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Các Đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu trao đổi, thảo luận

Đồng chí Bí thư Đảng bộ Công ty đã tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự Hội nghị. Hội nghị đã thống nhất quyết nghị, quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty năm 2021:

I. Về công tác xây dựng đảng:

1. Kết nạp từ 1 - 2 đảng viên mới.

2. Đảng bộ công ty “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

II. Về sản xuất kinh doanh và đầu tư:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu các cổ đông giao.

2. Hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh chiến lược.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bài: Phạm Thị Hài, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 11/01/2021 15:12