Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hướng tới sự phát triển toàn diện

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TV ngày 13/11/2019, công văn số 18-CV/ĐUTCT ngày 09/11/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020, Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã ban hành công văn số 23-CV/ĐU ngày 16/11/2020 để triển khai thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng trong đảng bộ năm 2020. Nhằm mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm, đề ra các giải pháp hiệu quả, khả thi, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của từng đảng viên và các tập thể.

Từ ngày 06/12 đến ngày 08/12/2020 các chi bộ, các chi ủy đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nghiêm túc nhìn nhận, phân tích, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2020 đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ kế hoạch.

Chi bộ TCKT-KH kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng trong đảng bộ năm 2020, ảnh: Đặng Thị Phương

Ngày 10/12/2020, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Quản, Phó bí thư trường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân BCH Đảng bộ Công ty năm 2020. Chủ trì Hội nghị kiểm điểm là đồng chí Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cùng tập thể các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Phạm Văn Quản phát biểu chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân BCH Đảng bộ Công ty năm 2020,

ảnh: Quách Lan Phượng

Tại Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân BCH Đảng bộ Công ty năm 2020 và tại các Chi bộ đã đi sâu phân tích, làm rõ trách nhiệm cá nhân Ban chấp hành đảng ủy, chi ủy viên, đảng viên, tập thể Đảng ủy, chi ủy và chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ, của đơn vị với ý thức trách nhiệm cao, thái độ cầu thị, chân thành nhưng thẳng thắn, với mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chi bộ và đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.

Từng đảng viên đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Bản tự kiểm điểm đã xác định chính xác, có dẫn chứng cụ thể về ưu điểm và kết quả đạt được về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; về thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm. Đồng thời cũng xác định rõ những tồn tại, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; nguyên nhân của những tồn tại và đề ra các giải pháp để khắc phục các tồn tại trong thời gian tới. Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến cho các đồng chí mình, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, thấu hiểu, mang tính xây dựng. Các đồng chí được góp ý đã trân trọng tiếp thu, cam kết bổ sung, sửa đổi bản kiểm điểm và hứa khắc phục những khuyết điểm trong thời gian tới.

Nhận xét, đánh giá về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 của Công ty, đồng chí Phạm Văn Quản - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, thành viên HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức kiểm điểm năm 2020 của Đảng ủy Công ty. Các nội dung kiểm điểm đầy đủ, chi tiết cả trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, đúng hướng dẫn của tổ chức đảng. Đồng chí đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà tập thể Công ty, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã đạt được trong năm 2020 và đề nghị Đảng bộ Công ty khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy ưu điểm, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, lãnh đạo, chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Bí thư Đảng bộ Công ty thay mặt tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Quản, bổ sung và hoàn thiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch của Đảng bộ Công ty năm 2021.

Đảng ủy Công ty thống nhất mục tiêu xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; thực hiện có hiệu quả, thiết thực Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và người lao động theo kế hoạch các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đặc biệt là Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn Quốc của Đảng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, Đảng ủy Công ty luôn xác định vai trò, trách nhiệm lãnh chỉ, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị của Công ty. Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ, tăng cường mối quan hệ mật thiết với người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đảng và trong đơn vị. Thực hiện các chương trình, giải pháp tạo động lực cho người lao động phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021.

Kết quả đánh giá và lấy phiếu đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và xếp loại tập thể lãnh đạo quản lý năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá xếp loại đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 đối với các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành: (1) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đ/c Ngô Văn Lợi; UVBCH, Bí thư chi bộ Sửa chữa, Quản đốc phân xưởng Sửa chữa, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty. (2) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 05 đồng chí ủy viên Ban chấp hành còn lại.

                                                                                                                                                                                   Bài viết: Đặng Thị Phương

  • 14/12/2020 22:16