Quản trị hiệu quả các nguồn lực

Năm 2020, do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng nước về hồ thấp và tác động của dịch bệnh COVID-19, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A gặp khó khăn, thách thức trong công tác thực hiện nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã thực hiện quản trị tốt các nguồn lực hiện có nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh, chiến lược đề ra. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sê San 3A đã thực hiện quản trị các nguồn lực đạt hiệu quả cao như:

Về quản trị nguồn nhân lực:

Với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề và máy móc thiết bị sẵn có, Công ty đã thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhà máy thủy điện Sê San 3A đảm bảo an toàn, chất lượng, vượt tiến độ. Tổ chức đấu thầu và ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm hiệu chỉnh các nhà máy điện trong nước.

Kịp thời khen thưởng người lao động có thành tích cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo động lực cho người lao động.

Luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của Công ty: như cử cán bộ đi học lớp quản lý do cổ đông tổ chức; đào tạo quản lý vận hành đường dây 35kV; đào tạo phân hệ RCM tích hợp trên phần mềm PMIS của Công ty…

Về quản trị nguồn vốn:

Nhận thức được các khó khăn ngay từ đầu năm 2020, Công ty đã ban hành Chỉ thị về tối ưu hóa chi phí, chỉ thực hiện đầu tư các hạng mục thực sự cần thiết, tạm dừng các hạng mục chưa cấp thiết, tiết kiệm các khoản chi phí hành chính; triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu nguồn vốn để tái đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phân tích, nhận diện các rủi ro tiềm ẩn nhằm giảm thiểu, kiểm soát các rủi ro và đề suất giải pháp kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thường xuyên phân tích, đánh giá chi phí để kiểm soát được dòng tiền, loại bỏ các chi phí không cần thiết, quan tâm các chi phí tạo nên năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Về quản trị cơ sơ vật chất, vật tư, thiết bị:

Công ty đã thực hiện ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền dẫn điện năng trên đường dây 35kV-XT371/E42, góp phần làm tăng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Duy trì hoạt động các phần mềm: E-Office, PMIS, nhân sự, thi Online, cơ sở dữ liệu, KPI phục vụ công tác quản trị và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Thực hiện việc sử dụng hiệu quả các loại vật tư, thiết bị tồn kho cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy; tiết kiệm vật tư phụ theo định mức nội bộ.

Với những thành công đã đạt được như trên, dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo Công ty và sự phấn đấu không ngừng của tập thể người lao động, Sê San 3A sẽ trở thành một trong các doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, phục vụ khách hàng tốt nhất, người lao động có môi trường làm việc chuyên nghiệp và có thu nhập tốt hơn.

Một số hình ảnh các hoạt động sản xuất của Công ty:

Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy thủy điện trong nước

Khóa đào tạo quản lý, vận hành phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng đường dây 220kV

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bài: Trần Đức Tuân, ảnh: Phạm Trung Phong

  • 14/10/2020 15:08