Xây dựng niềm tin là “Dân vận khéo”

Đảng ta luôn xác định: “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân”. Cách đây 70 năm, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “dân vận” đăng trên báo “Sự thật”. Với Bác, điều cơ bản nhất là: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Và Người đã chỉ rõ khái niệm về “dân vận” là: “Không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”.

Học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A luôn thực hiện tốt công tác “dân vận khéo” để toàn thể đảng viên và quần chúng có chung một niềm tin và mục tiêu phấn đấu xây dựng Đảng bộ và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A phát triển vững mạnh. Công tác “dân vận khéo” tại Đảng bộ được xây dựng trên nền tảng tạo dựng niềm tin của đảng viên và quần chúng. Đảng viên và toàn thể quần chúng do Đảng bộ lãnh đạo luôn được bàn bạc, được trực tiếp làm, kiểm tra, giám sát và tham gia đóng góp vào các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ đó khơi dậy tinh thần thi đua đóng góp xây dựng Đảng bộ phát triển. Quy chế dân chủ được xây dựng trên nguyên tắc thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch. Công ty luôn công khai những nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nội quy, quy chế, quy định, việc trích lập sử dụng các quỹ của Công ty liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Định kỳ công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc và quy định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của người sử dụng lao động, của người lao động theo đúng quy định của nhà nước. Qua đó, đã phát huy vai trò của người tham gia quản lý giám sát hoạt động của Công ty, đồng thời giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của người lao động tại các buổi đối thoại nên không có đơn thư khiếu nại tố cáo, không có điểm nóng, không có tình trạng khiếu nại vượt cấp, tồn đọng, kéo dài.

Đối với chính quyền và người dân địa phương nơi Công ty và nhà máy thủy điện Sê San 3A đứng chân, công tác dân vận luôn được Đảng bộ Sê San 3A thực hiện một cách khéo léo. Hàng năm, cán bộ của Công ty đã đến từng thôn, làng tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, ý thức chấp hành, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về đảm bảo công tác an ninh trật tự, an ninh năng lượng quốc gia; bảo vệ tài sản của Nhà nước tại nhà máy thủy điện Sê San 3A và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; hiểu và biết được các quy định trong quá trình vận hành nhà máy thủy điện Sê San 3A.

Công tác “Dân vận khéo” của Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã được Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và tuyên dương là Đảng bộ có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 cùng với 47 tập thể và 25 cá nhân trong Đảng ủy khối.

Đồng chí Nguyễn Tá Thực - Bí thư Đảng bộ nhận Bằng khen tập thể
có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020
 
Dân vận khéo là “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và phải có trách nhiệm với dân”. Mỗi đảng viên là một dân vận viên và để thực hiện “dân vận khéo” thì trước hết người đảng viên phải tạo dựng niềm tin với quần chúng bằng chính những hành động hàng ngày của mình. Đảng bộ Sê San 3A tiếp tục không ngừng đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bài: Hoàng Văn Quỳnh
  • 06/10/2020 10:40