Triển khai phân hệ RCM trên phần mềm Pmis

Việc nghiên cứu, phát triển, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã và đang được thực hiện.

Sê San 3A xây dựng mục tiêu trở thành một doanh nghiệp số trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin và công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cho mọi hoạt động sản xuất. Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu đó, Sê San 3A đã triển khai phân hệ RCM trên phần mềm Pmis nhằm tin học hóa quy trình sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện theo phương pháp RCM.

Phương pháp RCM là phương pháp bảo dưỡng thiết bị tập trung vào độ tin cậy (Reliability Centered Maintenance - RCM); là một trong những phương pháp bảo dưỡng hiện đại nhất mà các nước trên thế giới đang áp dụng nhằm nâng cao độ tin cậy cũng như tuổi thọ của thiết bị, giảm chi phí sửa chữa, giảm thời gian dừng máy do hư hỏng thiết bị.

Phần mềm với phân hệ RCM trên Pmis

Để đảm bảo nguồn nhân lực tiếp nhận phân hệ RCM trên phần mềm Pmis, Sê San 3A phối hợp với Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) triển khai đào tạo phân hệ RCM trên phần mềm Pmis thuộc nhóm phân tích và nhóm thẩm tra tại các đơn vị trực tiếp sản xuất. Người lao động đã nắm bắt được các chức năng của phân hệ RCM trên phần mềm Pmis; hiểu rõ hơn về lập kế hoạch RCM, bao gồm xác định phạm vi phân tích, lập nhóm phân tích, xây dựng bản bối cảnh vận hành, phân tích nguyên nhân và ảnh hưởng của hư hỏng chức năng, đánh giá hậu quả hư hỏng để đưa lựa chọn phương pháp bảo dưỡng và xác định chu kỳ bảo dưỡng.

Với việc triển khai phân hệ RCM trên Pmis và nguồn nhân lực được trang bị đầy đủ kiến thức về phương pháp triển khai RCM, Sê San 3A tin tưởng rằng trong thời gian tới công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị tại Nhà máy thủy điện Sê San 3A sẽ được thực hiện theo hiện trạng thiết bị một cách khoa học, nâng cao hệ số sẵn sàng của các tổ máy, tiết giảm chi phí góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bài và ảnh: Nguyễn Thành Công

  • 16/09/2020 09:28