Sê San 3A huấn luyện kiến thức ATVSLĐ năm 2020

Với mục đích giúp cán bộ quản lý và người lao động thấu hiểu đầy đủ, tuân thủ pháp luật, chế độ chính sách về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức khóa huấn luyện kiến thức ATVSLĐ năm 2020 cho cán bộ quản lý và toàn thể người lao động trong Công ty từ ngày 21/8/2020 đến ngày 24/8/2020.

Toàn cảnh khóa học

Khóa huấn luyện ATVSLĐ năm 2020 được chia làm 05 lớp huấn luyện cho các nhóm đối tượng tham dự khóa huấn luyện AT VSLĐ (nhóm 1, 2, 3, 4, 6) theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. Tại khóa huấn luyện, giảng viên đã truyền đạt và trang bị cho các học viên những nội dung kiến thức liên quan đến tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về ATVSLĐ ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác ATVSLĐ; hướng dẫn thực hiện kế hoạch ATVSLĐ; các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại; biện pháp phòng ngừa; cải thiện điều kiện lao động; công tác tự kiểm tra; quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; hoạt động thông tin, tuyên truyền, sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.     

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, các học viên tham gia khóa huấn luyện đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên trong quá trình học.

Các học viên làm bài kiểm tra cuối khóa

Huấn luyện ATVSLĐ là một trong những nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật được Sê San 3A tổ chức định kỳ. Qua đó, cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty được bổ sung và nắm rõ, đầy đủ kiến thức công tác ATVSLĐ để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, không để xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, góp phần xây dựng văn hóa an toàn trong Công ty.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bài: Phan Duy Vương, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 24/08/2020 14:01