Sê San 3A họp Hội đồng quản trị quý III/2020

Ngày 28/7/2020, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A họp Hội đồng quản trị Công ty định kỳ quý III/2020. Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Tham gia cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.
Trong quý II/2020, Sê San 3A đã quản lý, vận hành các tổ máy nhà máy thủy điện Sê San 3A an toàn, hiệu quả, đáp ứng các phương thức vận hành của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, điều tiết hồ chứa theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để tối ưu hóa chi phí, Công ty đã vận dụng đồng bộ các giải pháp như: rút ngắn thời gian bảo dưỡng 2 tổ máy; quản lý, vận hành đường dây 35kV, 220kV hiệu quả; tiết kiệm điện tự dùng và các chi phí hành chính.
Trong 06 tháng đầu năm 2020, Sê San 3A đã thực hiện dịch vụ sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định cho 06 nhà máy điện, trạm điện đảm bảo an toàn, chất lượng, đạt mục tiêu doanh thu cả năm từ dịch vụ này. Đây là khởi đầu đầy hứa hẹn cho việc phát triển hướng đi mới của Công ty trong việc cung cấp dịch vụ thí nghiệm, hiệu chỉnh, sửa chữa các thiết bị cơ, điện của các nhà máy điện và trạm điện.
Kết quả thực hiện quý II và 6 tháng đầu năm về sản lượng, tổng doanh thu, lợi nhuận không đạt kế hoạch do hạn hán kéo dài, nhà máy thủy điện Sê San 3A không đủ nước để phát điện. Sản lượng điện đạt 74,98%, tổng doanh thu đạt 72,74%, lợi nhuận đạt 49,06% kế hoạch quý II.

Toàn cảnh cuộc họp

Ngay sau cuộc họp Hội đồng quản trị, Công ty đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Tiến Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Nguyễn Tá Thực - Chủ tịch HĐQT Công ty và ông Đinh Văn Nhẫn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
trao Quyết định và hoa chúc mừng ông Vũ Tiến Hưng

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bài: Lê Thị Lan, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 31/07/2020 17:15