Sê San 3A tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 28/6/2020, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở Công ty. Ngay sau Đại hội, tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ông Nguyễn Tá Thực - Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà - CTCP tại Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có ông Hồ Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP đại diện cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP (nắm giữ 51% tỷ lệ cổ phần); ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP đại diện cổ đông Tổng công ty Phát điện 3-CTCP (nắm giữ 30% tỷ lệ cổ phần), ông Vũ Quang Sáng - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần năng lượng Bitexco đại diện cổ đông Công ty cổ phần năng lượng Bitexco (nắm giữ 19% tỷ lệ cổ phần). Tham dự Đại hội còn có Lãnh đạo các Ban của các cổ đông và toàn thể cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông đã đồng thuận 100% thông qua các báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát; công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty.

Năm 2019, mặc dù gặp bất lợi về thời tiết nhưng Sê San 3A đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt trên 90% so với kế hoạch đề ra

Kết thúc năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Sê San 3A đạt được nhiều kết quả tích cực mặc dù gặp nhiều bất lợi về thời tiết. Do ảnh hưởng của hiện tượng El nino kéo dài, lượng mưa khu vực Tây Nguyên trong các tháng mùa mưa năm 2019 thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm. Nhờ các phương án vận hành tối ưu nguồn nước, sản lượng điện sản xuất của nhà máy thủy điện Sê San 3A năm 2019 là 384,38 triệu kWh đạt 91,52 % kế hoạch. Tổng doanh thu, lợi nhuận đều đạt trên 90% so với kế hoạch đề ra.

Để nâng cao độ tin cậy, giảm chi phí, Sê San 3A đã sửa chữa thiết bị theo phương án tập trung độ tin cậy (RCM). Nhờ đó, các chỉ tiêu hệ số khả dụng, suất sự cố, tỷ lệ dừng máy sửa chữa, bảo dưỡng và dừng máy do sự cố đều đạt kế hoạch đề ra.

Năm 2019, Sê San 3A đã tiếp nhận, quản lý vận hành đường dây 220kV, cung cấp dịch vụ sửa chữa, thí nghiệm các thiết bị cơ, điện, trạm điện và nhà máy điện.

Ông Hồ Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP phát biểu chỉ đạo Đại hội

Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Tại Đại hội đã miễn nhiệm ông Nguyễn Doãn Hành - thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Bầu ông Vũ Tiến Hưng - sinh năm 1972 là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại diện các cổ đông chúc mừng ông Vũ Tiến Hưng

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty, ngày 28/6/2020, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất 100% biểu quyết bầu ông Nguyễn Tá Thực giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại diện các cổ đông chúc mừng ông Nguyễn Tá Thực và ông Nguyễn Doãn Hành

Mục tiêu sản xuất kinh doanh chiến lược năm 2020

Trong năm 2020, Sê San 3A xác định mục tiêu chiến lược chính là: Vận hành nhà máy thủy điện Sê San 3A an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu huy động của A0; tìm kiếm các dự án năng lượng phù hợp để đầu tư; đàm phán giá bán điện dài hạn của nhà máy; thực hiện phương án tối ưu hóa chi phí; cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh, sửa chữa thiết bị cơ, điện, trạm điện, nhà máy điện.

Các cổ đông biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bài và ảnh: Quách Lan Phượng

  • 29/06/2020 17:07