Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày (26 và 27/6/2020), Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã long trọng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường Trụ sở Công ty.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Hồ Văn Dũng - Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP tới dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Quế - nguyên Bí thư Đảng bộ, Nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Sông Đà, các đồng chí là Lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP; về phía công ty có đồng chí Nguyễn Doãn Hành - Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Đinh Văn Nhẫn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; đơn vị bạn có đồng chí Nguyễn Tiến Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 và 44 đảng viên chính thức, 05 đảng viên dự bị của Đảng bộ.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, trong không khí trang trọng, Đại hội đã hoàn thành các nhiệm vụ:

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025;

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP lần thứ XII;

- Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công ty tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP lần thứ XII.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Tá Thực nêu rõ: “Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020”.

Nổi bật là hoạt động lãnh đạo, điều hành trong công tác sản xuất, vận hành an toàn nhà máy thủy điện Sê San 3A với sản lượng lũy kế 5 năm là 2.088 triệu kWh đạt tỷ lệ 101,6% kế hoạch. Các chỉ tiêu giá trị sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, nộp ngân sách đều vượt kế hoạch đề ra. Vốn đầu tư của các cổ đông được bảo toàn và phát triển, đảm bảo cổ tức hàng năm. Đảng ủy Công ty luôn tìm những hướng đi mới để đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần, thu nhập bình quân của đảng viên và người lao động ngày càng được nâng cao. Ngoài tập trung lĩnh vực sản xuất điện năng, Công ty còn mở rộng các lĩnh vực thí nghiệm hiệu chỉnh, sửa chữa thiết bị cơ, điện và tìm kiếm các dự án năng lượng tái tạo.

100% đảng viên, người lao động trong các đơn vị có nhận thức tư tưởng đúng đắn, có bản lĩnh vững vàng, trung thành với sự nghiệp của Đảng, kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Các tổ chức đoàn thể chính trị trong Công ty hoạt động hiệu quả, thiết thực. Trong 5 năm của nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty luôn được xếp loại là tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ/Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Để có được những thành quả trên là sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Các đảng viên vui mừng và phấn khởi, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến trong Đại hội một cách thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần đoàn kết, xây dựng và trách nhiệm. Đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại, tìm ra nguyên nhân chủ yếu và rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hồ Văn Dũng - Quyền Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT Sông Đà - CTCP phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Văn Dũng - Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hồ Văn Dũng chia sẻ “Mặc dù còn có những khó khăn nhất định nhưng Đảng bộ Công ty đã đạt được kết quả cao trong các chỉ tiêu đề ra. Đảng bộ Sê San 3A là một trong những Đảng bộ tiêu biểu trong toàn Đảng bộ TCT Sông Đà - CTCP”. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty cần tập trung quản lý vận hành nhà máy thủy điện Sê San 3A hiệu quả; Đàm phán hợp đồng mua bán điện, xây dựng, quản lý tốt các tiêu chí để bảo đảm giá thành, giảm chí phí; Tái cấu trúc các khoản vay và huy động vốn vay bảo đảm lãi suất hợp lý; cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, chất lượng…; tìm kiếm đầu tư các dự án phù hợp. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị Đảng bộ Công ty tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII…

Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP và thể hiện bằng chương trình hành động cụ thể để thực hiện công việc sản xuất và công tác Đảng hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty xác định mục tiêu: “Tăng cường lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư; xây dựng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A là đơn vị sản xuất điện năng và cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, thí nghiệm với chi phí thấp trong khu vực”.

Đảng viên bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội

Đại hội đã phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn và bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, đó là:

- Đồng chí Nguyễn Tá Thực - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

- Đồng chí Ngô Văn Lợi - Bí thư Chi bộ Sửa chữa, Quản đốc Phân xưởng sửa chữa;

- Đồng chí Phạm Đăng Quang - Bí thư Chi bộ Vận hành, Quản đốc Phân xưởng Vận hành;

- Đồng chí Trần Văn Viên - Bí thư Chi bộ Quản lý kỹ thuật, Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật;

- Đồng chí Võ Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ Tổng hợp, Trưởng phòng Tổng hợp.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã bầu 04 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Đảng ủy TCT Sông Đà - CTCP chụp ảnh lưu niệm cùng
Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025
Với niềm tin sâu sắc vào trí tuệ, bản lĩnh của Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới, các đảng viên trong Đảng bộ hy vọng và tin tưởng vào sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ và Công ty. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, phát huy cao độ tinh thần dân chủ và trí tuệ, sáng tạo và hành động tập thể. Khơi dậy toàn Đảng bộ một khí thế mới để hướng tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bài: Lê Thị An, ảnh: Quách Lan Phượng
  • 29/06/2020 15:01