Sê San 3A sẵn sàng trước mọi tình huống

Công tác vận hành tại một nhà máy thủy điện đòi hỏi người thợ vận hành luôn phải ở tâm thế sẵn sàng, tinh thần chủ động xử lý mọi tình huống xảy ra trong ca trực. Để lực lượng trực tiếp sản xuất tại nhà máy thủy điện Sê San 3A thuần thục các kỹ năng thao tác xử lý khi có sự cố xảy ra, ngày 23/6/2020 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức diễn tập xử lý sự cố và xử lý các tình huống bất thường của thiết bị.

Tình huống diễn tập được giả định là: Hai tổ máy đang phát công suất tối đa, mất điện áp xuất tuyến 272, 274 trạm 220 kV, lưu lượng nước về hồ 1600 m3/s, hệ thống tự dùng TD31 mất điện, khởi động máy phát Diezel cấp nguồn tự dùng nhà máy, trong khi cấp điện cho toàn nhà máy thì máy cắt MC04 không đóng được.

Nhân viên vận hành khởi động máy phát Diezel cấp nguồn tự dùng cho nhà máy

Tham gia buổi diễn tập có Lãnh đạo và người lao động của các đơn vị: Phân xưởng vận hành, Phân xưởng sửa chữa, Phòng Quản lý kỹ thuật. Buổi diễn tập diễn ra khẩn trương đúng với thực tế diễn biến của một ca trực khi gặp tình huống sự cố xảy ra.

Nhân viên vận hành và trưởng ca phụ trách diễn tập đã phối hợp nhịp nhàng từ ra lệnh, nhận lệnh, thao tác và với đơn vị sửa chữa tham gia khắc phục sự cố. Các thao tác luôn tuân thủ theo đúng các quy định, quy trình vận hành và xử lý sự cố. Công tác xử lý sự cố được thực hiện theo phương châm: ngăn ngừa sự cố phát triển, loại trừ nguy hiểm và đảm bảo an toàn đối với con người, thiết bị và công trình; nhanh chóng khôi phục đưa thiết bị vào vận hành.

Nhân viên vận hành thao tác xử lý sự cố

Sau gần 1 giờ thực hiện, mọi công tác trong buổi diễn tập đã hoàn thành đúng theo yêu cầu đề ra. Tại buổi họp kết luận, từng thành viên trong đội diễn tập và đơn vị giám sát đã kiểm điểm, đưa ra những tồn tại cần khắc phục và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng. Từ đó, người lao động trực tiếp sản xuất tại Nhà máy thủy điện Sê San 3A đã rút kinh nghiệm những việc làm được và chưa làm được để có kỹ năng xử lý tình huống chuẩn xác khi có sự cố thật xảy ra.

Họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Bài: Đào Đức Thắng, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 25/06/2020 16:00