Sê San 3A thực hiện dịch vụ thí nghiệm thiết bị điện nhà máy điện mặt trời

Từ ngày 15/6/2020, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A thực hiện dịch vụ thí nghiệm thiết bị điện tại nhà máy điện mặt trời EUROPLAST Long An và nhà máy điện mặt trời Sao Mai.

Nhà máy điện mặt trời EUROPLAST Long An nằm trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có diện tích 58,6ha, công suất 50MWp do Công ty Cổ phần Điện mặt trời Europlast Long An làm chủ đầu tư và nhà máy điện mặt trời Sao Mai được xây dựng tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có diện tích 275ha, với tổng công suất 210MWp do Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư.

Khối lượng Sê San 3A thực hiện là thí nghiệm toàn bộ thiết bị nhất thứ phần trạm 110kV và trạm 22kV của 02 nhà máy. Công việc dự kiến thực hiện trong 15 ngày.

Một số hình ảnh đội công tác Sê San 3A thực hiện thí nghiệm thiết bị điện tại nhà máy điện mặt trời EUROPLAST Long An:

Thí nghiệm máy biến áp 110kV NMĐ mặt trời EUROPLAST Long An

Thí nghiệm máy cắt 22kV trạm 22kV NMĐ mặt trời EUROPLAST Long An

Thí nghiệm biến dòng điện chân sứ máy biến áp chính NMĐ mặt trời EUROPLAST Long An
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bài: Phạm Thị Thanh Hương, ảnh: Nguyễn Đức Vũ
  • 19/06/2020 13:52