Phương pháp mới trong đánh giá năng lực nhân viên

Phương pháp đánh giá nhân viên 360 độ được coi là một hướng tiếp cận vừa sâu sát vừa toàn diện, giúp nhà quản lý hiểu tốt hơn ưu, nhược điểm của từng nhân viên thông qua các đánh giá khách quan; đồng thời phản ánh được nhân viên trong mối quan hệ với các đồng nghiệp. Hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp thành đạt trên thế giới đều đang áp dụng phương pháp này.

Đánh giá nhân viên 360 độ là từng nhân viên sẽ nhận được đánh giá, nhận xét từ những đồng nghiệp thường xuyên làm việc với mình. Mục đích nhằm phát triển nhân viên, đưa ra các góp ý hữu ích và kịp thời, giúp nhân viên nhanh chóng cải thiện hiệu suất công việc. Các nhận xét định tính cùng với dẫn dắt, định hướng từ nhà quản lý là vô cùng quan trọng. Nếu những người tham gia đều hiểu được mục đích này, chúng ta sẽ hạn chế được nhược điểm chủ quan trong đánh giá.

Từ ngày 03/6/2020 đến ngày 09/6/2020, Sê San 3A đã thực hiện đánh giá năng lực người lao động năm 2020. Việc đánh giá năng lực được thực hiện nhằm mục đích thúc đẩy sự nỗ lực không ngừng của tất cả người lao động. Kết quả 100% người lao động trong Công ty được tham gia đánh giá, trong đó 26,5% đạt mức kỳ vọng của Công ty.

Kết quả đánh giá là cơ sở cho Công ty sắp xếp, bố trí nhân sự, phát triển nhân viên phù hợp hơn trong thời gian tới nhằm tối đa năng suất lao động của Công ty.

Ông Đinh Văn Nhẫn - Tổng giám đốc Công ty
tham dự buổi đánh giá năng lực người lao động tại các đơn vị
Người lao động tham gia đánh giá năng lực
Cấp quản lý đánh giá năng lực từng người lao động
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   Bài: Hà Văn Tú, ảnh: Quách Lan Phượng
  • 15/06/2020 16:26