Mùa khô an toàn với công tác phòng cháy chữa cháy năm 2020

Những cơn mưa đầu mùa ở Tây Nguyên đã xuất hiện báo hiệu mùa khô năm 2020 sắp kết thúc. Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong mùa khô của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A được đánh giá đã đảm bảo an toàn, không có vụ cháy nào xảy ra ảnh hưởng đến công tác vận hành nhà máy cũng như ảnh hưởng đến khu vực hành lang xung quanh nhà máy, hành lang tuyến của đường dây 220kV và 35kV. Để đạt được những thành quả ấy, Sê San 3A đã thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Tại các khu vực thiết bị trong nhà máy, Công ty đã thực hiện bố trí, sắp xếp phương tiện chữa cháy tại chỗ đúng theo quy định, bảo đảm về số lượng, chất lượng. Các nội quy, quy định PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, sơ đồ thoát hiểm, đèn thoát nạn… được niêm yết và treo tại những nơi dễ nhìn thấy. Các nguồn gây cháy được kiểm soát chặt chẽ như: ổ cắm điện, các mối nối đều được đấu qua các hàng kẹp; công việc có hàn, cắt được cách ly hoàn toàn với chất cháy… Vật tư, thiết bị tại các kho được sắp xếp đảm bảo khoảng cách PCCC theo quy định.

Định kỳ hàng tháng, Công ty tổ chức kiểm tra các thiết bị, phương tiện, hệ thống PCCC: Hệ thống báo cháy cho máy biến áp, máy phát, hành lang cáp, hệ thống chữa cháy tự động, trạm bơm nước chữa cháy, hệ thống đèn EXIT, các bình chữa cháy xách tay..., kịp thời sửa chữa khi phát hiện các khiếm khuyết hoặc thay thế các thiết bị lỗi, hỏng hoặc vận hành không chính xác.

Bên cạnh đó, Công ty đã thường xuyên triển khai, phổ biến và hướng dẫn các quy định của pháp luật và kiến thức PCCC đến toàn thể người lao động; xây dựng các phương án chữa cháy ở cơ sở phù hợp, sát với thực tiễn sản xuất; chú trọng huấn luyện nghiệp vụ cho các thành viên đội PCCC cơ sở; thực hiện tốt các quy định, nội quy, điều kiện, yêu cầu đảm bảo an toàn, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ... đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, ổn định và liên tục.

Kiểm tra định kỳ các phương tiện PCCC

Ngoài ra, Công ty đang quản lý vận hành hơn 14km đường dây 220kV, hơn 13km đường dây 35kV và toàn bộ diện tích khu vực xung quanh nhà máy. Với phương châm phòng là chính, Công ty đã định kỳ thực hiện phát quang hành lang tuyến đường dây tải điện, cây cỏ xung quanh khu vực nhà máy và khu quản lý vận hành để tránh cháy lan khi người dân địa phương thực hiện đốt nương làm rẫy. Nhờ các giải pháp đó mà công tác PCCC trong mùa khô năm 2020 đảm bảo an toàn cho lưới điện và nhà máy thủy điện Sê San 3A.

Phát dọn hành lang tuyến đường dây 220kV

Thành quả đạt được của ngày hôm nay là sự nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty. Sê San 3A phấn đấu tiếp tục là đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác PCCC năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bài và ảnh: Lê Tự Tân

  • 02/06/2020 16:43