"Đảng viên cần đánh giá chính xác các mặt chưa làm được để khắc phục"

Đó là những lời góp ý chân thành, sâu sắc của đồng chí Võ Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty vừa được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ Tổng hợp khóa VII nhiệm kỳ 2020-2022 phát biểu trong Đại hội Chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức ngày 19/5/2020 tại trụ sở Công ty. Trong đó, đồng chí Võ Anh Tuấn nhấn mạnh để tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ thì từng cá nhân trong tập thể ở từng vị trí công việc cần xác định rõ trách nhiệm được giao, đánh giá chính xác các mặt đã làm được, chưa làm được để đưa ra các giải pháp khắc phục. Đảng viên và người lao động trong Chi bộ cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, đoàn kết, chủ động đề xuất các sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, thủ tục hành chính của mình đến lãnh đạo đơn vị và Công ty để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đề nghị các đồng chí đảng viên là Trưởng, Phó phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ được giao của phòng Tổng hợp trong thời gian tới kịp thời, hiệu quả.

Toàn cảnh Đại hội

Với không khí sôi nổi, khẩn trương, thẳng thắn và dân chủ, các đại biểu là 08 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị trên tổng số 09 đảng viên được triệu tập đã đóng góp nhiều ý kiến để Chi bộ hoàn thiện các Báo cáo của Chi bộ trình Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ V của Đảng bộ Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên, Chi bộ đã lãnh đạo phòng Tổng hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty thực hiện công tác tổ chức hành chính, văn hóa, truyền thông có nhiều đổi mới và khởi sắc; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ đáp ứng yêu cầu về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ; bố trí, sử dụng cán bộ đúng với năng lực, sở trường công tác; kết hợp giữa cán bộ có kinh nghiệm với cán bộ trẻ; Tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty chỉ đạo thực hiện sắp xếp, định biên lực lượng lao động gián tiếp, trực tiếp; điều chỉnh và hoàn thiện công tác nhân sự các đơn vị đảm bảo cơ bản tinh gọn để nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đảng viên Hà Văn Tú - Đảng viên thuộc Chi bộ đóng góp ý kiến

Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022:

- Đồng chí Võ Anh Tuấn - giữ chức Bí thư Chi bộ;

- Đồng chí Nguyễn Viết Sơn - giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Tổng hợp khóa VII nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ Tổng hợp lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2022 đã thành công tốt đẹp. Sau Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục nâng cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng tình đoàn kết thống nhất trong chi bộ để hoàn thành nhiệm vụ của Chi bộ và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước hướng tới Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bài: Lê Thị An, ảnh: Phan Văn Thành

  • 25/05/2020 10:28