Người lao động Sê San 3A làm gì để đảm bảo an toàn tại nơi làm việc?

Trong quá trình lao động sản xuất, người lao động luôn phải tiếp xúc, chịu tác động của các điều kiện, môi trường làm việc tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro có thể gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Vì vậy, việc người lao động thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn trong quá trình lao động sản xuất tại nơi làm việc là rất cần thiết để bảo vệ an toàn cho chính mình và đồng nghiệp. Ý thức được điều đó, người lao động Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A luôn chấp hành nghiêm các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy (ATVSLĐ và PCCC) để hoàn thành mục tiêu của Công ty là “không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố cháy nổ do nguyên nhân chủ quan” trong những năm vừa qua.

Người lao động Sê San 3A luôn tham gia đầy đủ các lớp huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về ATVSLĐ&PCCC để nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ&PCCC, sử dụng thành thạo phương tiện PCCC thông dụng tại nơi làm việc. Trước khi bước vào khu vực sản xuất, người lao động trực tiếp tại các đơn vị luôn đề cao ý thức kiểm tra, sử dụng đúng, đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị. Khi làm việc trên cao, người lao động luôn sử dụng dây đeo an toàn bên mình như một phương tiện đảm bảo tính mạng không thể thiếu... Việc tham gia đánh giá rủi ro, chủ động đề xuất kịp thời với Lãnh đạo Công ty những nguy cơ gây sự cố, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra trong lao động sản xuất là việc làm thường xuyên của mỗi người lao động khi tham gia sản xuất. Mỗi người luôn trong tâm thế chủ động tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố, chữa cháy, tai nạn lao động theo các phương án đã được phê duyệt.

Với triết lý hành động  “người lao động có năng lực là tài sản quý giá nhất của Công ty”, Sê San 3A luôn trang bị và thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động trong lao động sản xuất. Mỗi hành động của người lao động trong việc tuân thủ các nội quy an toàn tại nơi làm việc chính là đang tự bảo vệ bản thân, đồng nghiệp và góp phần bảo đảm tài sản quý giá nhất của Công ty.

Một số hình ảnh của người lao động tham gia sản xuất:

Bảo dưỡng thiết bị trạm 220kV – Nhà máy thủy điện Sê San 3A

Diễn tập công tác PCCC tại Nhà máy thủy điện Sê San 3A

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bài và ảnh: Phạm Trung Phong

  • 20/05/2020 13:31