Đại hội Chi bộ Vận hành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện kế hoạch số 52-KH/TV ngày 30/8/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy TCT Sông Đà - CTCP và Kế hoạch số 275 - KH/ĐU ngày 18/9/2019 của Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Sê San 3A về tổ chức Đại hội các Chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 14/05/2020 tại hội trường tầng 2, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Sê San 3A, Chi bộ Vận hành thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Vận hành khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tá Thực - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Công ty và 09 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị trong tổng số 11 đảng viên được triệu tập.

Đại hội Chi bộ Vận hành lần này có nhiệm vụ:

1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

2. Kiểm điểm, đánh giá đúng những kết quả đạt được; phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để tìm ra bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp sát thực, khoa học, đảm bảo tính khả thi cao cho nhiệm kỳ 2020 - 2022.

3. Thảo luận góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện trình Đại hội V Đảng bộ Công ty.

4. Bầu Chi ủy khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Phạm Đăng Quang - Bí thư Chi bộ Vận hành nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Sau khi nghe đoàn chủ tịch trình bày các dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, báo cáo kiểm điểm Chi ủy khóa VI nhiệm kỳ 2017 - 2020, chương trình hành động thực hiện Nghi quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vận hành rất vui mừng và phấn khởi với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 và hoàn toàn thống nhất với các báo cáo, chương trình của Đoàn chủ tịch.

Đảng viên Nguyễn Đình Thanh thảo luận các báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần đoàn kết, xây dựng và trách nhiệm. Đại hội đã thống nhất với đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại, tìm ra nguyên nhân chủ yếu và rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ Vận hành.

Đồng chí Nguyễn Tá Thực - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã vinh dự nhận được các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tá Thực - Phó bí thư phụ trách Đảng bộ Công ty. Đồng chí đã đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của tập thể Chi bộ và phân xưởng Vận hành trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự làm việc, vận hành tối ưu nguồn nước, giảm suất hao nước để nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những mặt chưa làm được của Chi bộ như công tác đào tạo nội bộ chưa đạt hiệu quả, yêu cầu trong thời gian tới phải nâng cao chất lượng đào tạo, học tập để có thể làm chủ được các thiết bị của nhà máy, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả các tổ máy.

Toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vận hành đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Công ty và thể hiện bằng chương trình hành động cụ thể để thực hiện công việc sản xuất và công tác Đảng hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Tá Thực tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vận hành nhiệm kỳ 2020-2022
Đại hội đã phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn và bầu Chi ủy Chi bộ Vận hành nhiệm kỳ 2020 - 2022 có đủ phẩm chất đạo đức, có trình độ, có năng lực và đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ Vận hành trong nhiệm kỳ tới. Các đồng chí trong Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục được các đảng viên tín nhiệm bầu là Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022:
- Đồng chí Phạm Đăng Quang giữ chức Bí thư Chi bộ;
- Đồng chí Lê Văn Nam giữ chức Phó bí thư;
- Đồng chí Lê Tự Tân giữ chức Chi ủy viên.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Chi bộ đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vận hành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bài: Đào Đức Thắng, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 15/05/2020 16:30