Đại hội Chi bộ TCKT-KT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2022

Vào lúc 13h30 phút ngày 13/5/2020 tại trụ sở Công ty, Chi bộ Tài chính kế toán – Kinh tế thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2022.

Tham dự Đại hội có 10/tổng số 10 đảng viên được triệu tập, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ và chỉ đạo Đại hội về dự có đồng chí Nguyễn Tá Thực – Phó Bí thư phụ trách Đảng Bộ Công ty.

Nội dung của Đại hội:

1. Thảo luận, góp ý vào Báo cáo chính trị của Đại hội; Báo cáo kiểm điểm chi ủy; Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đại hội và Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội V của Đảng bộ Công ty.

2. Bầu chi ủy nhiệm kỳ 2020-2020.

3. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và người lao động, nêu cao tinh thần chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chi bộ đã lãnh đạo phòng Tài chính kế toán và phòng Kinh tế kế hoạch thực hiện công tác thu hồi vốn kịp thời, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm đúng tiến độ, đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, Đại hội đã chỉ ra những mặt chưa làm được trong công tác xây dựng đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo quần chúng.

Các đảng viên thảo luận tại Đại hội

Đại hội đã diễn ra với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn. Các đảng viên tích cực thảo luận phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 đạt hiệu quả cao.  

Đồng chí Nguyễn Tá Thực – Phó Bí thư phụ trách Đảng Bộ Công ty
phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tá Thực đánh giá cao thành tích đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua đồng thời cũng chỉ ra một số nội dung cần khắc phục để Chi bộ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thành công của Chi bộ sẽ góp phần vào sự thành công của Đảng bộ Công ty.

Nhận thức rõ những khó khăn trong nhiệm kỳ 2020-2022, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Chi bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra.  

Các đảng viên bầu cử
Chi ủy Chi bộ Tài chính kế toán – Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội đã bầu ra Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí:

- Đồng chí Nguyễn Văn Quang giữ chức Bí thư Chi bộ.

- Đồng chí Trần Đức Tuân giữ chức Phó Bí thư Chi bộ

- Đồng chí Vũ Thị Yến giữ chức Chi ủy viên Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Tá Thực tặng hoa chúc mừng
Chi ủy Chi bộ Tài chính kế toán – Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2022
 
                                                                                                                                                                                                                                                            Bài: Nguyễn Thị Thoa, ảnh: Quách Lan Phượng
  • 15/05/2020 10:57