Sê San 3A vượt tiến độ hợp đồng thí nghiệm thiết bị điện NMTĐ Bá Thước 1 và Bá Thước 2

Ngày 11/5/2020, sau 06 ngày làm việc liên tục, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã hoàn thành công tác thí nghiệm thiết bị điện tại hai nhà máy thủy điện Bá Thước 1 và Bá Thước 2 đảm bảo an toàn, chất lượng, vượt tiến độ 04 ngày so với hợp đồng.

Khối lượng Sê San 3A đảm nhận thí nghiệm thiết bị của nhà máy Bá Thước 1 và Bá Thước 2 bao gồm: 16 máy biến áp, 20 tuyến cáp ngầm, 28 bộ dao cách ly, 22 máy cắt, 46 bộ chống sét van của các trạm hợp bộ 10,5kV và các trạm phân phối 110kV.

Nhà máy thủy điện Bá Thước 1 (công suất 60 MW) và Bá Thước 2 (công suất 80 MW) là hai nhà máy thủy điện bậc thang trên dòng sông Mã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Sê San 3A thực hiện khối lượng công việc lần này theo hợp đồng cung cấp dịch vụ thí nghiệm cho Công ty cổ phần tư vấn năng lượng VREC để kiểm định định kỳ các thiết bị điện của 02 nhà máy thủy điện trên.

Một số hình ảnh đội công tác Sê San 3A thực hiện thí nghiệm thiết bị  điện tại NMTĐ Bá Thước 1 và Bá Thước 2:

Thí nghiệm máy cắt 110kV tại NMTĐ Bá Thước 2

Thí nghiệm máy biến áp T2 tại NMTĐ Bá Thước 1

Thí nghiệm chống sét van 110kV tại NMTĐ Bá Thước 1

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bài: Phạm Thị Thanh Hương, ảnh: Ngô Văn Lợi

  • 12/05/2020 15:32