Sê San 3A triển khai giải pháp tối ưu hóa chi phí

Thực hiện chiến lược chi phí thấp của công ty, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A xem tối ưu hóa chi phí là mục tiêu lâu dài. Tối ưu hóa chi phí chính là nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và đầu tư, thông qua việc sử dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có như: nhân lực, nguyên vật liệu, thiết bị, nguồn vốn nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh chiến lược đề ra.

 Ngày 13/3/2020, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung thực hiện tối ưu hóa chi phí năm 2020 và các năm tiếp theo. Ngay sau cuộc họp, Tổng giám đốc Công ty đã ban hành Chỉ thị “Tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh đảm bảo lợi nhuận năm 2020”. Hội nghị đã đưa ra các giải pháp thực hiện tối ưu hóa chi phí tại các phòng, phân xưởng trong năm 2020. Ngoài các giải pháp tại chỉ thị, cần phát huy tối đa các nguồn lực như:

Về nhân lực:

- Tự thực hiện sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhà máy an toàn, hiệu quả, vượt tiến độ và tìm kiếm, thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh các nhà máy thủy điện trong nước.

- Sắp xếp lao động phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực sở trường để phát huy tính sáng tạo, tăng nhiệt huyết, thái độ làm việc tích cực, đạt hiệu quả cao trong công việc.

- Khen thưởng kịp thời người lao động có sáng kiến, đề xuất cải tiến kỹ thuật, cải cách hành chính giúp giảm chi phí và thời gian thực hiện công việc.

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với định hướng, chiến lược của Công ty.

Về quản trị:

- Thực hiện tốt quản trị rủi ro nhằm giảm thiểu, kiểm soát các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nhận diện các rủi ro và đề xuất giải pháp kiểm soát rủi ro.

- Phân tích, đánh giá chi phí để kiểm soát được các tác nhân tạo chi phí từ đó người quản lý nhận diện được các nguồn lực có chi phí thấp, loại bỏ các chi phí không cần thiết, tăng các chi phí tạo nên năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Về công nghệ:

- Sử dụng công nghệ vào quy trình vận hành, quản lý để giảm chi phí vận hành, chi phí nhân sự và tiết kiệm tối đa thời gian lãng phí cho cách làm truyền thống.

- Sử dụng hệ thống phần mềm KPI giúp cho Công ty quản lý được hiệu quả các mục tiêu, chiến lược kinh doanh của Công ty và các hoạt động của cá nhân, đơn vị trực thuộc kịp thời, khách quan.

- Ứng dụng và đánh giá hiệu quả sử dụng các phần mềm quản lý; tìm kiếm và đề xuất các giải pháp thay thế công nghệ phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Để thực hiện tốt công tác tối ưu hóa chi phí, các đơn vị và toàn thể người lao động cần xây dựng chương trình hành động của từng tập thể, cá nhân góp phần hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh chiến lược của Công ty năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Tối ưu hóa chi phí Công ty:

Toàn cảnh Hội nghị

Các thành viên tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bài: Trần Đức Tuân, ảnh: Quách Lan Phượng

  • 27/03/2020 15:19